Beszámoló 2010.

A Vesebetegek Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Egyesületének vezetősége
nevében, ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket az elmúlt évben történtekről.
Egyesületünk taglétszáma jelenleg 365 fő, mely az új betegek érkezésével szinte naponta változik.
Egyesületünk bevételeinek nagy része továbbra is pályázatokból származik, ezek 2010-ben a következők voltak:
1./A Nemzeti Civil Alapprogramhoz 3 pályázatot nyújtottunk be, ebből a kollégium 2 pályázatot fogadott el.
a.) Az Észak- Alföldi Regionális Kollégium által kiírt pályázatban működési költségekre lehetett pályázni, melyen 300.000 Ft-tal támogatta az egyesületet. Ebből fedeztük a könyvelő költségének, a telefonszámlának, a banki költségeknek egy részét, tartottuk a kapcsolatot a Művese Állomások és a betegtársak között.
b.) A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma által „Audiovizuális Bemutatkozó készítése” című pályázaton lehetőségünk nyílt egy 90 mp-es bemutatkozó anyag készítésére, mely felkerült honlapunkra a www.vebenyh.hu-ra is, illetve készítettünk egy az egyesületünket bemutató szórólapot is, erre a programra 450 000 Ft támogatásban részesültünk. c.) A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma által „Helyi társadalmat segítő szolgáltatások” címmel kiirt pályázaton a „Vesevilágnap 2011” című pályázatunk elutasításra került.
2.) Az „Európai Pályázatkezelő és Vállalkozásfejlesztő Alapítvány” kiírásán kirándulásra kértünk támogatást, azonban ez a pályázatunk elutasításra került.
3.) Elutasításra került az Erőforrás Alapítványhoz benyújtott pályázatunk is, melyen szakkönyveket, vérnyomásmérőt szerettünk volna vásárolni.
4.) A METDER által kiirt pályázaton laptopra pályáztunk, mely elutasításra került.
5.) A Vodafone a Facebook oldalon fotópályázatot írt ki, melyre közösségi fotókkal lehetet pályázni, sajnos itt sem kerültünk be a nyertesek közzé.
Nyíregyháza Város Közgyűlése 2o1o-ben 30 000 Ft-tal támogatta egyesületünket, melyet a 2010.augusztus 10-én Diósjenőn rendezett Vesenap útiköltségére használtunk fel. Ezen a programon 34 fővel vettünk részt. A különböző programok lebonyolításában nagy segítségünkre voltak a nyíregyházi, kisvárdai és mátészalkai művese állomások beteg képviselői, dolgozói, Az Ambulancia Kft, Dialysis Kft és Nefron Bt. vezetői és munkatársai, munkájukat ezúton is köszönjük. Anyagi okok miatt saját egyesületi kirándulást szervezni 2010-ben sajnos nem tudtunk. A mátészalkai művese állomáson a tavalyi évig segítségünkre volt a munkában Keresztényi Csabáné Mónika, munkáját ezúton is köszönjük. Őt váltotta 2010 évben Makkai Árpádné Éva, aki azóta is ellátja ezt a feladatot.
A megye Művese Állomásait működtető B.BRAUN Avitum Hungary Zrt. 150 000 Ft-tal támogatta egyesületünket. Szintén a B.BRAUN Avitum Hungary Zrt. közreműködésével egyesületünk 2009-ben csatlakozott a Magyar Élelmiszerbank Alapítvány akciójához, melynek keretein belül a tavalyi évben két alkalommal osztottunk élelmiszer csomagokat a megye három művese állomásán dializált rászorulók között. Segítségüket ezúton is köszönjük. December 3-án és 4-én a Magyar Élelmiszerbank szervezésében a nyíregyházi Művese állomás, a Mátészalkai Művese Állomás dolgozói és az egyesület tagjai közösen gyűjtöttek adományokat a nyíregyházi METRO Áruházban. Az itt összegyűjtött élelmiszerek szintén kiosztásra kerültek a betegek között. Minden résztvevőnek köszönjük a segítséget.
A ABBOTT Kft 80 000 Ft-tal támogatta egyesületünket, ezt az összeget teljes egészében gyógyszervásárlásra fordítottuk.
2010-ben 733 130 Ft-ot fordítottunk gyógyszer vásárlására a tagok által behozott recept alapján.
Ezen kívül több magánszemély is támogatta egyesületünket, támogatásukat ezúton is köszönjük.
A tavalyi évben ismét tartottuk a kapcsolatot betegtársainkkal, így 2010-ben 6 tagtársunkat látogattunk meg otthonában, illetve a kisvárdai és mátészalkai művese állomáson is több alkalommal.
A Magyar Vesebetegekért Alapítvány 2010-ben egy alkalommal rendezett orvos-beteg- találkozót, ezen a találkozón 11 fő képviselte egyesületünket.
2010-ben 50 vállalkozást kerestünk meg levélben, azzal a kéréssel, hogy hívják fel a dolgozóik figyelmét arra, hogy az SZJA 1%-át a Vesebetegek Sz-Sz-B M-i Egyesületének is felajánlhatják.
A Személyi Jövedelem Adójuk 1%-át részünkre felajánlók által 741 773 Ft
folyt be számlánkra, ez az előző évekhez képest jelentős növekedés.
Az Egészségügyi Minisztérium pályázatán 2009-ben 1 000 000 Ft-ot nyerünk tájékoztató DVD készítésére, melyet 2010-ben 1000 példányban elkészült, és folyamatosan kiosztásra kerül a keletkező igények szerint a nefrológiai gondozókban és a művese állomásokon. Köszönjük minden közreműködőnek, hogy hozzájárultak a film elkészítéséhez.
2010-ben ismét osztottunk szaloncukrot a betegtársak részére összesen 410 csomaggal, ez a programunk 138 990 Ft-ba került, melyet teljes egészében az egyesület finanszírozott, mivel a tavalyi évben a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal nem irt ki karácsonyi pályázatot, és az előző évektől eltérően 2010-ben az ajándékutalványra sem lehetett javaslatot tenni. Bízunk benne, hogy az idén ismét lesz ilyen lehetőség.
A Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége határozata alapján egyesületünk Regionális Egyesületi Találkozót szervezett 2010. február 28-án Nyíregyházán. Ezen a találkozón részt vettek régió egyesületeinek (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok Megye) képviselői, A B.Braun Zrt. képviseletében Dr. Szegedi János és Dr. Angyal Sándor Főorvos Urak, a VORSZ képviseletében Ádám Aurél a Vorsz elnöke,
Kocsán Éva, és Dunai Csilla a Vesevilág főszerkesztője.
A Szent Margit Kórház Vese Alapítvány, Dr. Pollner Kálmán vezetésével évente ingyenes életmód tábort szervez vesebetegek és családtagjaik részére, melyhez 2010-ben csatlakozott a VORSZ is. Így lehetőségünk nyílt, hogy egy fő nefrológiai gondozott (Bulyáki Zsolt Nagyecsed) a családjával, és egy fő CAPD-s tagunk (Darai Miklósné, Nagykálló) hozzátartozójával együtt egy hétig részt vegyen ebben a táborban Diósjenőn. Mint segítő szintén egy hétig a táborban volt Ertel István nyíregyházi transzplantált tagtársunk is, segítségét ezúton is köszönjük. Mivel a helyi dializisnek akadályai voltak, ezért ez a lehetőség a művese kezelt betegeknek nem volt lehetséges. Reméljük az idén is küldhetünk embereket ebbe a nagyon hasznos életmód táborba.
2010-ben a Dél-Pesti Vesebetegek Egyesületének tagjai a hozzátartozókkal együtt egy hétig Nyíregyházán nyaraltak és 10 fő vendég dializist vett igénybe, melyhez minden segítséget megkaptak, melyet az Ő nevükben is köszönünk.
Elmondásuk szerint kellemes élményekkel távoztak Nyíregyházáról.
Dr. Fabók Józsefnek a B.Braun Zrt jelenlegi tanácsadójának és korábbi igazgatójának megbízásából Köbli Anikó újságíró könyvet ír a B.Braun Hungary Zrt. történetéről, melyben az állomás dolgozóin kívül szerepelnek az egyesület tagjai közül ketten Bereczki Andrea és Kutasi Irén is.
Egyesületünk a tavalyi évben 3 321 596 Ft-ból gazdálkodott, beleértve természetesen a már említett nyertes pályázatokat is.
Tagdíjunkat ez évben a 2003 -ban a közgyűlés által megszavazott 1ooo Ft /fő /év, a vérnyomásmérő és a vércukormérő bérleti díja 5o Ft/ hó, 6oo Ft/év. Az elnök tiszteletdíja 17 000 Ft/ hó. Az elnökség javaslatára kérjük a közgyűlés hozzájárulását, hogy a tagdíjat ne december 31-ig, hanem minden év június 30-ig legyen lehetőség fizetni, ez azért lenne jó, mert így több pénzből gazdálkodhatnánk illetve így azok a tagjaink, juthatnak az egyesület adományaihoz, akik időre befizették a tagdíjat. Egyesületünk kapcsolatban áll egy könyvelő irodával, ezért az egyesület elnökségében a gazdasági vezető poszt szükségtelené vált, kérjük a tagok hozzájárulását az alapszabály változatásához.

Várjuk véleményeiket, javaslataikat!

Találkozásunkig is jó egészséget kívánunk!

Nyíregyháza, 2011-02-07.

Kutasi Irén
elnök