Beszámoló 2009.

A Vesebetegek Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Egyesületének vezetősége nevében, ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket az elmúlt évben történtekről. Egyesületünk taglétszáma jelenleg 365 fő, mely az új betegek érkezésével szinte naponta változik.

Beszámolónkat sajnos szomorú hírrel kell kezdenünk, több betegtárs mellett az eltelt időszakban két alapító tagunkat Soós Ferencnét és Pősze Gyulánét is elvesztettük. Emléküket megőrizzük. Pősze Gyuláné egyesületünk ellenőrző bizottságának tagja volt, helyére az elnökség Hudák Lászlóné tagtársunk személyében új tagot szeretnénk javasolni, ehhez várjuk a tagság hozzájárulását.

Egyesületünk bevételeinek nagy része továbbra is pályázatokból származik, ezek 2009-ben a következők voltak:

A Nemzeti Civil Alapprogramhoz 4 pályázatot nyújtottunk be, ebből a kollégium 1 pályázatot fogadott el.
a.) Az Észak- Alföldi Regionális Kollégium által kiírt pályázatban működési költségekre lehetett pályázni, melyen 300.000 Ft-tal támogatta az egyesületet ebből fedeztük az elnök tiszteletdíjának, a könyvelő költségének, a telefonszámlának, a banki költségeknek egy részét, tartottuk a kapcsolatot a Művese Állomások és a betegtársak között, és vászontáskát készítettünk, melyből minden egyesületi tag és a művese állomások dolgozói is részesültek.
Mivel ennek a pályázatnak a felhasználási határideje 2010. május 31. ezért a programok megvalósítása folyamatosan zajlik.
b.) A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma által „Civil szervezetek szakmai tanulmány útjának támogatása” címmel kiirt pályázaton a Vesebetegek Esztergomi Egyesületével közösen beadott pályázatunk elutasításra került.
Szintén elutasításra került további két NCA-s pályázatunk a „SZJA 1%-os kampány megyei szintű kidolgozása” és a „Marketing program megvalósítása”.
A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma által „Civil szervezetek szakmai tanulmány útjának támogatása” 2008-as pályázati támogatását 2009-ben valósítottuk meg, amikor március 12 és 15 között a Vesebetegek Baranya Megyei Egyesületénél jártunk 10 fővel.
A vendégdializist Dr.Valikovics Ferenc főorvos úr intézte, segítségét ezúton is köszönjük.
Nyíregyháza Város Közgyűlése 2oo9-ben két alkalommal támogatta egyesületünket pályázat útján, először 100. 000 Ft. támogatásban részesültünk melyből vércukormérőt és tesztcsíkot illetve fényképezőgépet vásároltunk. Második pályázaton 50 000 Ft-ot nyertünk melyből szaloncukrot vásároltunk egyesületi tagtársaink részére. Mindkét pályázathoz az egyesület saját erejét is igénybe vettük.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium „Idősek az idősekért és fiatalokért 2009” pályázatán szabadidős program szervezésére kértünk támogatást, mely elutasításra került.

Az „Idősek az idősekért és fiatalokért 2008” pályázatán sikerrel szerepeltünk, a programot 2009.március 22-én valósítottuk meg, amikor 51 fővel Gödöllőn és Veresegyházán jártunk.
Az OTP-NIOK közös pályázatán elnyertük a lehetőséget, hogy a www.adhat.huhonlapon keresztül on-line adományozási programban vehessünk részt. Ez azt jelenti, hogy az adott honlapot felkeresve bárki banki átutalás alapján is támogathatja az egyesületet.
A megye Művese Állomásait működtető B.BRAUN Avitum Hungary Zrt. 150 000 Ft-tal támogatta egyesületünket. Szintén a B.BRAUN Avitum Hungary Zrt. közreműködésével egyesületünk csatlakozott a Magyar Élelmiszerbank Alapítvány akciójához, melynek keretein belül a tavalyi évben két alkalommal osztottunk élelmiszer csomagokat a megye három művese állomásán dializált rászorulók között. Segítségüket ezúton is köszönjük.
2008-ban a „MAGYAR TELEKOM HOZZÁAD” Program keretein belül 2.000.000 Ft támogatást kaptunk közhasznú tevékenységeink támogatására, ebből az összegből a következőket valósítottuk meg 2009-ben: Vesebetegek étrendje és életmódja című könyv vásárlása 200 példányban, Tájékoztató kazetta sokszorosítása CD formátumban, 300db.
SZJA 1%-os kisfilm sugárzása a Nyíregyházi Városi Televízióban és a Kölcsey Televízióban, SZJA 1%-os szórólap készítése 3000 példányban, Nefrológiai szórólap a lakosság tájékoztatása céljából 10 000 db, gyógyszer kiváltása tagjaink részére, a program keretein belül 2009-ben 441 168 Ft-ot fordítottunk gyógyszer vásárlására a tagok által behozott recept alapján. A nefrológia szórólap összeállítását ezúton is köszönjük orvosainknak Dr. Szegedi Jánosnak, Dr. Angyal Sándornak, Dr. Valikovics Ferencnek, Dr. Szigeti Zsuzsannának és Dr. Balku Istvánnak.
A tavalyi évben ismét tartottuk a kapcsolatot betegtársaink között, így 2009-ben 17 tagtársunkat látogattunk meg otthonában.
A Magyar Vesebetegekért Alapítvány 2009-ben egy alkalommal rendezett orvos-beteg- találkozót, ezen a találkozón 17 fő képviselte egyesületünket.
A Személyi Jövedelem Adójuk 1%-át részünkre felajánlók által 453 000 Ft folyt be számlánkra.
Az Egészségügyi Minisztérium pályázatán 1.000.000 Ft-ot nyerünk tájékoztató DVD készítésére, melyet folyamatosan készítünk orvosaink, nővéreink és az egyesület tagjainak közreműködésével, a felvételeket Lakatos István készíti, a DVD-t készítő szakemberekkel már több programba sikeresen működtünk együtt.
Egyesületünk alapításának 20 éves évfordulóját ünnepeltük 2009. december 19-én a Nyír-Plázában népszerű közreműködőkkel. A műsor megrendezésének fő támogatója a Szerencsejáték Zrt 200 000 Ft-tal támogatta az évforduló megrendezését.
Az országos szövetségünk 2009-ben új keretek között Diósjenőn rendezte meg a „Vesenap”-ot melyről sajnos több egyesülettel együtt későn értesültünk, ezért nem tudtunk részt venni a találkozón. A szövetség tájékoztatása szerint idén szintén Diósjenőn tervezik megrendezni a Vesenapot 2010. augusztus 8-án melyen a terveink szerint szeretnénk részt venni.
A különböző programok lebonyolításában nagy segítségünkre voltak a nyíregyházi, kisvárdai és mátészalkai művese állomások beteg képviselői, dolgozói, Az Ambulancia Kft, Dialysis Kft és Nefron Bt. vezetői és munkatársai, munkájukat ezúton is köszönjük.
A tavalyi évben lehetőségünk nyílt, hogy 15 betegtársunk a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Szociális Bizottságától karácsonyra 5.000 Ft-os vásárlási utalványban részesüljön, mi igyekeztünk a 15 legjobban rászorulónak adni ezt az utalványt, a bizottságnak egyetlen kikötése volt, mivel ők adták az utalványt és ők is kézbesítették ki, így csak Nyíregyházi és vonzáskörzetében élő lakosokat javasolhattunk.
2009-ben részt vettünk a Nyíregyházi Esélyek Háza szervezésében, Nyíregyházán a Kossuth téren szervezett Vidor Fesztiválon és a Nyírségi Civilház szervezésében a Civil Karácsonyon a Nyír- Plázában.
Egyesületünk a tavalyi évben 1.990.000 Ft-ból gazdálkodott, beleértve természetesen a már említett nyertes pályázatokat is.
Az egyesület alapszabályában változás vált szükségessé, melyhez kérjük a tagok hozzájárulását. Ezek a következők:1. A Jósa András Megyei Kórház nefrológiai ellátásának megsegítése anyagi eszközökkel helyett Szabolcs-Szatmár-Bereg-megye területén a nefrológiai ellátás elősegítése, bármilyen erre alkalmas eszközzel.
2. Időskorúak gondozása helyett időskorúak élethelyzetének javítása.
3. Az elnök utalványozási jogosultságot állapíthat meg helyett személyre szóló utalványozási jogosultságot állapíthat meg írásban az elnökség tagjai számára.

Fontos változás, végre hosszú évek után megoldódott, az iroda helyiség gondja. Itt a Művese Állomáson szekrényeket és helyiséget is kaptunk, melyet nagyon szépen köszönünk, nagyon nagy segítség részünkre.
Tagdíjunkat ez évben a 2003 -ban a közgyűlés által megszavazott 1000 Ft/fő/év, a vérnyomásmérő és a vércukormérő bérleti díja 50 Ft/ hó, 600 Ft/év. Az elnök tiszteletdíja 17.000 Ft/ hó.

Nyíregyháza, 2010. április 27.