Beszámoló 2008.

A Vesebetegek Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Egyesületének vezetősége nevében, ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket az elmúlt évben történtekről. Egyesületünk taglétszáma jelenleg 365 fő, mely az új betegek érkezésével szinte naponta változik.

Egyesületünk a tavalyi évben ismét több helyre nyújtott be pályázatot.

a.) 2008-ban a Nemzeti Civil Alapprogramhoz 3 pályázatot nyújtottunk be, ebből a kollégium 2 pályázatot fogadott el. Az Észak- Alföldi Regionális kollégium által kiírt pályázatban működési költségekre lehetett pályázni, melyen 300. 000 Ft-tal támogatta az egyesületet, ebből fedeztük az elnök tiszteletdíjának, a könyvelő költségének, a telefonszámlának, a banki költségeknek egy részét, és tartottuk a kapcsolatot a Művese Állomások és a betegtársak között. Mivel ennek a pályázatnak a felhasználási határideje 2009. május. 31. ezért a programok megvalósítása folyamatosan zajlik
b.) A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pályázatán sikerrel szerepeltünk a „Civil szervezetek szakmai tanulmány útjának támogatása” program keretein belül 400.000 Ft támogatásban részesültünk A programot idén március 12. és 15. között valósítottuk meg a Baranya Megyei Vesebetegek Egyesületével közösen. A vendég dialisyst Dr. Valikovics Ferenc Főorvos Úr intézte, segítségét ezúton is köszönjük.
c.) Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma pályázatán „Magyarországi civil szervezetek nemzetközi szervezetekkel való együttműködésének támogatása” címmel kiirt pályázaton nyíregyháza németországi testvérvárosának Isernholnnak vesebeteg egyesületével vettük fel a kapcsolatot, a pályázat feltétele volt a vendéglátók befogadó nyilatkozata, melyet meg is kaptunk de sajnos nem állt módjukban tagjainkat fogadni, ezért a pályázat elutasításra került.
Az országos szövetségünk 2008-ban megrendezte a „Vesenap”-ot augusztus 10-én a Velencei Tónál Gárdonyban, ezen a rendezvényen 46 fő képviselte egyesületünket. Az útiköltséghez hozzájárult Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kögyűlés elnöke illetve Csabai Lászlóné Nyíregyháza város Polgármestere is, akik 50 – 50 000 Ft támogatást nyújtottak saját keretükből.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a tavalyi évben „Ezüstprogram 2008, Idősek az idősekért és fiatalokért” program keretein belül olyan programra lehetett pályázni, ahol az idős korúak aktív részt vállalnak a közösség összetartásában.A pályázaton 400.000 Ft-ot nyertünk „Szabadidős program szervezése” címmel. A programot 2009. március 22-én valósítottuk meg, amikor 51 fővel kirándulást tettünk Gödöllőn a Kastélyban, illetve Veresegyházán a Medveotthonban. A különböző programok lebonyolításában nagy segítségünkre voltak a nyíregyházi, kisvárdai és mátészalkai művese állomások beteg képviselői, dolgozói, Az Ambulancia Kft, Dialysis Kft és Nefron Bt. vezetői és munkatársai, munkájukat ezúton is köszönjük.
A nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2oo8. évi két pályázatán egyesületünk 2x 50. 000 Ft. támogatásban részesült melyből vérnyomásmérőt illetve szaloncukrot vásároltunk betegtársaink részére. Ezek a programjaink 84 000 illetve 120.000 Ft –ba kerültek, a fennmaradó összeget egyesületünk saját erőből fedezte.
Tavalyi évben pályáztunk a T-Com Adományvonal támogatására, a bizottság a pályázatunkat egyszeri 2 000 000 Ft-tal támogatta, ebből vérnyomásmérőt, szakkönyvet vásároltunk, szakmai CD-t, nefrológiai és SZJA 1%-os szórólapot készíttettünk és sugároztatjuk a Nyíregyházi Városi Televízióban illetve a Kölcsey Televízióban 1 perces Társadalmi Célú Hirdetésünket.

A tavalyi évben lehetőségünk nyílt, hogy 15 betegtársunk a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Szociális Bizottságától karácsonyra 5.000 Ft-os vásárlási utalványban részesüljön, mi igyekeztünk a 15 legjobban rászorulónak adni ezt az utalványt, a bizottságnak egyetlen kikötése volt, mivel ők adták az utalványt és ők is kézbesítették ki, így csak Nyíregyházi és vonzáskörzetében élő lakosokat javasolhattunk.
A tavalyi évben ismét tartottuk a személyes kapcsolatot betegtársainkkal, így 2008-ban 18 tagtársunkat látogattunk meg otthonában, idén ismét sikerült folytatni programunkat reméljük ez a későbbiekben is így lesz. A Magyar Vesebetegekért Alapítvány 2008-ban 2 alkalommal rendezett orvos-beteg- találkozót, melyen a vesebetegség témaköréből hallhattunk hasznos elő-adásokat, egyik alkalommal 14fő a másik alkalommal 9 fő képviselte egyesületünket.
A „Maholnap” Alapítvány pályázatán könyveket nyertünk 350 000 Ft értékben, ezzel az idei év elejétől megvalósult, hogy mind három művese állomáson kölcsönözhetnek könyvet a betegek és természetesen az állomások dolgozói is.
Egyesületünk a tavalyi évben 4.195.000 Ft-ból gazdálkodott, beleértve természetesen a már említett nyertes pályázatokat is. A Személyi Jövedelem Adójuk 1%-át részünkre felajánlók által befolyt 322.000 Ft-ot folyamatosan használjuk fel a keletkező igények szerint. A tavalyi évben a Közgyógy ellátási Igazolványra nem kapható gyógyszerek vásárlása sajnos a megfelelő anyagiak hiánya miatt szünetelt. 2009-ben a T-COM támogatásának köszönhetően ismét folytatni tudjuk programunkat. A Művese állomásokat üzemeltető B.Braun Avitum Zrt. 2008-ban 150 000 Ft-tal támogatta egyesületünket, melyet ezúton is köszönünk.

A nefrológia szórólap összeállítását ezúton is köszönjük orvosainknak Dr. Szegedi Jánosnak, Dr. Angyal Sándornak, Dr. Valikovics Ferencnek, Dr. Szigeti Zsuzsannának és Dr.Balku Istvánnak.

2008-ban elkészült honlapunk a www.vebenyh.hu, melyhez szívesen vesszük a hozzászólásokat, észrevételeket.
Továbbra is tartjuk a kapcsolatot a Szocio-East Egyesülettel mely hasznos tanácsokkal látja el egyesületünket a napi teendőkkel és a további tervekkel kapcsolatban.
Tagdíjunkat ez évben a 2003 -ban a közgyűlés által megszavazott 1000 Ft/fő/év, a vérnyomásmérő bérleti díja 50 Ft/hó, 600 Ft/év. Az elnök tiszteletdíja 17.000 Ft/ hó.

Nyíregyháza, 2009. április 27.