Adatvédelmi tájékoztató

A Vesebetegek Szabolcs. Szatmár- Bereg Megyei Egyesülete (Székhely: 4400
Nyíregyháza, Szent István út 68. Adószám: 19204013-1-15 Email:
vebenyh@gmail.com, Tel: 06 30 2281103),  mint adatkezelő (a továbbiakban:
Egyesület) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)  szerint tájékoztatja a www.vebenyh.hu honlap
látogatóit, mint érintetteket (a továbbiakban: Érintett vagy Érintettek) a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) az alábbiak szerint.

A Honlap a Vesebetegek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete tulajdona.

Az Egyesület honlapjának megtekintése nincs regisztrációhoz kötve, a honlap szokásos használatával kapcsolatban személyes adat kezelésére nem kerül sor.

Az Egyesületnek jelenleg nincs hírlevele.

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az oldal üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Az Egyesület fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató
módosítására, amelyről az Érintetteket megfelelően tájékoztatja.

Jelen tájékoztató visszavonásig hatályos.