Beszámoló 2006.

A Vesebetegek Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Egyesületének vezetősége nevében, ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket az elmúlt évben történtekről. Egyesületünk taglétszáma jelenleg 365 fő, mely az új betegek érkezésével szinte naponta változik.

Egyesületünk a tavalyi évben ismét több helyre nyújtott be pályázatot.

a.) 2006-ban a Nemzeti Civil Alapprogramhoz 3 pályázatot nyújtottunk be, ebből a kollégium 1 pályázatot fogadott el. Az Észak- Alföldi Regionális kollégium által kiírt pályázatban működési költségekre lehetett pályázni, melyen 350.000 Ft-tal támogatta az egyesületet, ebből fedeztük az elnök tiszteletdíját, a könyvelő költségét, a telefonszámlát, a banki költséget, és tartottuk a kapcsolatot a Művese Állomások és a betegtársak között. Mivel ennek a pályázatnak a felhasználási határideje 2007. május. 31. ezért a programok megvalósítása folyamatosan zajlik
b.) A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma által Átfogó Média Kampány az SZJA 1% adására szóló, a lakosság figyelemét felkeltő program támogatása címmel kiírt pályázatán a 2004 évben a kollégium támogatásával készült kisfilmünket szerettük volna továbbadni a Nyíregyházi Televízióban és az RTL Klub Kereskedelmi Televízióban azonban a Kollégium pályázatunkat forráshiányra való hivatkozással elutasította, így sajnos a 2005 év elején a Nyíregyházi Városi Televízióban 100 alkalommal sugárzott 1 perces hirdetésünket 2006 évben és 2007 év elején nem tudtuk sugároztatni. Az RTL Klub vállalta, hogy 10 alkalommal térítés mentesen levetíti a kisfilmünket, azonban az elvárt technikai feltételeknek nem felelt meg az elkészített film, az átdolgozást az RTL Klub 30.000 Ft-ért vállalta volna melyet akkor nem tudtunk beépíteni a költségvetésünkbe ezért a vetítés elmaradt, bízunk benne, hogy sikerül előteremteni a szükséges összeget és vetítésre kerülhet a kisfilmünk az országos csatornán is.
A Magyar Hypertonia Társaság pályázatot irt ki „ÉLJEN 140/90 ALATT” címmel melyen egyesületünk sikeresen szerepelt és 2006. november 14-én a Jósa András Oktató Kórház előadótermében megtartottuk a rendezvényt, melyen meghallgathattuk Dr. Valikovics Ferenc főorvos úr a témához kapcsolódó előadását, szűrésen vehettünk részt, és tájékoztató anyagokat kaphattunk. Örömmel jelenthetjük, hogy idén is kiírásra került a pályázat, melyen egyesületünk sikerrel szerepelt, és 2007. június 6-án 10 órai kezdettel ismét megrendezzük az „ÉLJEN 140/90 ALATT” rendezvényt a Jósa András Oktató Kórház Sebészeti tömb Fsz. 1 számú előadótermében.
A Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 2006-ban első alkalommal irt ki pályázatot tagszervezetei részére, ezen egyesületi üdülésre kérhettünk támogatást, mivel mi egy napos kirándulás szervezésére kértünk útiköltség hozzájárulást, ezért a pályázatunk elutasításra került. Tapasztalatink szerint a betegtársak szeretik és várják az egy napos kirándulásokat, azonban több napos kirándulást az egyesület az anyagi eszközök hiánya miatt nem tud szervezni, mivel ez jelentős önrészt kívánna meg a tagtársaktól és a hozzátartozóktól, ezen a pályázaton maximum 130.000 Ft-ot kérhettünk melyhez jelentős anyagi eszközökre lett volna még szükség egy többnapos program megszervezéséhez.
Sajnos az említett okok miatt tavaly egyesületi kirándulást rendezni nem tudtunk. Szintén elmaradt az országos szövetségünk által szervezett Vesenap, Idei évre még nem dőlt el, hogy megrendezésre kerül –e ez a rendezvény, amennyiben valamit megtudunk természetesen tájékoztatjuk a tagtársakat. Sajnos a tagtársak által nagyon várt egyesületi kirándulás sem látszik megvalósíthatónak, mivel az autóbusz bérlése nagy sok pénzbe kerül és erre pályázatot sem írnak ki, a korábbi években gyakorlat volt, hogy a Művese Állomásokat üzemeltető cég a B.Braun Avitum Zrt. támogatásként állta a kirándulások buszköltségét, azonban a gazdasági megszorítások miatt ezek a támogatások az utóbbi években elmaradtak. A különböző programok lebonyolításában nagy segítségünkre voltak a nyíregyházi, kisvárdai és mátészalkai művese állomások beteg képviselői, dolgozói, Az Ambulancia Bt, Dialysis Kft és Nefron Bt. vezetői és munkatársai, munkájukat ezúton is köszönjük.
Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2006. évi egyetlen (karácsonyi) pályázatán egyesületünk 60.000 Ft. támogatásban részesült melyből szaloncukrot vásároltunk betegtársaink részére azoknak is akik nem tagjai egyesületünknek. Ez a programunk 105.167 Ft –ba került a fennmaradó összeget egyesületünk saját erőből fedezte. A nyert összeget a Polgármesteri Hivatal 2007. február közepén többszöri érdeklődés után utalta át.

A tavalyi évben lehetőségünk nyílt, hogy 10 betegtársunk a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Szociális Bizottságától karácsonyra 5. 000 Ft-os vásárlási utalványban részesüljön, mi igyekeztünk a 10 legjobban rászorulónak adni ezt az utalványt, a bizottságnak egyetlen kikötése volt, mivel ők adták az utalványt és ők is kézbesítették ki, így csak Nyíregyházi lakosokat javasolhattunk.

Minden pályázati támogatásról tudni kell, hogy azt az esetek 99%-ban a pályázat kiírója határozza meg, hogy mire lehet pályázni és nem az a civil szervezet aki pályázik, így nem mindig arra kapunk támogatást amire a tagságnak a legnagyobb szüksége lenne.
A tavalyi évben ismét végeztünk környezettanulmányt betegtársaink között, így 2006-ban 20 tagtársunkat látogattunk meg otthonában, idén ismét sikerült folytatni programunkat reméljük ez a későbbiekben is így lesz.

A Magyar Vesebetegekért Alapítvány 2006-ban 2 alkalommal rendezett orvos-beteg- találkozót, melyen a vesebetegség témaköréből hallhattunk hasznos elő-adásokat, az első találkozón 3, a másodikon 9 fő képviselte egyesületünket.

A tavalyi évben a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Közgyűlés korábbi Elnöke Dr. Gazda László saját keretéből 50.000 Ft támogatta egyesületünket melyen saját erővel kiegészítve 6db. Vérnyomásmérőt vásároltunk ez a programunk 56.412 Ft-ba került, saját erőből 2006-ban még 10db vérnyomásmérőt vásároltunk 87.240 Ft értékben. Idén ismét igyekszünk felvenni a kapcsolatot a Megyei közgyűlés jelenlegi elnökével, reméljük idén is számíthatunk támogatásukra. Egyesületünk a tavalyi évben 1.740.000 Ft-ból gazdálkodott, beleértve természetesen a már említett nyertes pályázatokat is.
A tagjaink által befizetett tagdíjakból 385. 730 Ft folyt be a számlánkra. Egyesületünk a VORSZ- nak 16.000 Ft tagdíjat utalt át.

A Személyi Jövedelem Adójuk 1%-át részünkre felajánlók által 377. 502 Ft folyt be számlánkra, melyet folyamatosan használunk fel a betegtársaink által felíratott Ferrlecit Injekció kiváltására. 2006 évben összesen 647.425 Ft-ot költöttünk gyógyszervásárlásra ez 1147 doboz Ferrlecit Injekciót jelent és emellett vásároltunk még elsősorban a CAPD-s tagtársak számára Fucidin Kenőcsőt összesen 160 dobozzal.

Hosszú évek óta 2006-ban sikerült felvenni 2 külföldi egyesülettel a kapcsolatot, a Holland Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetségével és Nyíregyháza németországi testvérvárosának Iserlohnnak a vesebeteg egyesületével, reméljük profitálhatunk a kapcsolatokból.

A tavalyi év végén felvettük a kapcsolatot a Szocio-East Egyesülettel mely hasznos tanácsokkal látja el egyesületünket a napi teendőkkel és a további tervekkel kapcsolatban. Ezeket a találkozókat nagyon hasznosnak ítéljük és köszönjük az eddigi segítséget is.

A tavalyi évben 11 társunkat transzplantálták Debrecenben, amely még mindig kevés, elsősorban a donorok alacsony száma miatt, a tavalyi évben megszűnt a Hungaro- Transzplant helyét az Országos Vérellátó Központ vette át, így most ez a szervezet koordinálja a transzplantációt.
2006-tól megváltozott a Közgyógy ellátás rendje az igazolványokat csak egy évre adják és nagyon sokat 5-6 hónapot kell várni az igazolványra, az országos szövetségünknek is sokan jelezték ezt a problémát, azonban érdemben tenni ebben az ügyben nem sikerült, reméljük a későbbiekben lerövidül az ügyintézési idő.
Egyesületi alapszabályunkban változás szükséges, szeretnénk a közhasznúsági jelentésünket a honlapunkon is megjelentetni ehhez kérjük a hozzájárulásukat. Tagdíjunkat ez évben a 2003 -ban a közgyűlés által megszavazott 1000 Ft/fő/év, a vérnyomásmérő bérleti díja 50 Ft/ hó, 600 Ft/év. Az elnök tiszteletdíja 2005. április 1-től. 17.000 Ft/hó és havi 200 km útiköltség az APEH által megállapított átalánydíj alapján elszámolva, melyet a szűkös anyagi helyzetre való tekintettel szintén nem veszünk igénybe.
Mellékletként megtalálhatják a 2006. évi költségvetés teljesítését és a 2007. évi tervezetet, melyhez várjuk javaslataikat.

Találkozásunkig is további jó egészséget kívánunk.

Nyíregyháza, 2007. április. 13.