Beszámoló 2004.

A Vesebetegek Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Egyesületének vezetősége nevében , ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket az elmúlt évben történtekről. Egyesületünk taglétszáma jelenleg 320 fő, mely az új betegek érkezésével szinte naponta változik. Egyesületünk a tavalyi évben ismét sok helyre nyújtott be pályázatot.

A Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Szociális és Lakásügyi Bizottságához 2004-ben három pályázatot nyújtottunk be, ebből a bizottság két alkalommal összesen 250.000 Ft-tal támogatta egyesületünket. Ebből Ferrlecit Injekciót vásároltunk és a karácsonyi ajándék egy részét is ebből fedeztük.
a) 2004-ben indult a Nemzeti Civil Alapprogram melyhez 4 pályázatot nyújtottunk be ,ebből a kollégium 2 pályázatot fogadott el. Az Északalföldi Regionális kollégium által kiírt 2 pályázatban mindkét alkalommal működési költségekre lehetett pályázni. Ebből az első pályázat elutasításra került, a második alkalommal 320.000 Ft-tal támogatta az NCA az egyesületet, ebből fedeztük az elnök tiszteletdíját ,a könyvelő költségét, a telefonszámlát ,a banki költséget és vásároltunk egy nyomtatót.
b) A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma által televíziós „klip” készítése címmel kiírt pályázaton 1.999.875 Ft-ot nyertünk melyen a Nyíregyházi Városi Televízióval közösen készítettünk egy 1 perces reklámfilmet, amit a Nyíregyházi Városi Televízió 100 alkalommal vetített. Ezúton szeretnénk megköszönni Dr. Szegedi János Főorvos Úr segítségét, aki ellenszolgáltatás nélkül vállalta a közreműködést a filmben.

Szintén a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma által Az ország területén hasonló profilú civil szervezetek szakmai tanulmány útja címmel kiírt pályázaton egyesületünk pályázata melyet a Veszprém Megyei Egyesülettel közösen nyújtottunk be elutasításra került.

A tavalyi évben ismét végeztünk környezettanulmány betegtársaink körében, ennek során 48 főnél jártunk. Tapasztalatainkat az előző évekhez hasonlóan idén is eljuttattuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzathoz, amely 2004-ben 30.000 Ft-tal támogatta egyesületünket. Sajnos a 2005-ös pályázatunk elutasításra került így jelenleg saját erőből kell megoldanunk a környezettanulmány útiköltségét. Szervezetünk 2004 decemberében ünnepelte születésnapját, ehhez kapcsolódóan 2 pályázatot és 50 támogatást kérő levelet küldtünk el különböző cégekhez és olyan önkormányzatokhoz, ahol betegtársaink élnek, ennek köszönhetően 2005 január 30-án tartotta születésnapi ünnepségét a Nyír-Plázában, népszerű közreműködőkkel. Itt kell elmondanunk, hogy a programot kérésünk ellenére sem a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal, sem a Megyei Önkormányzat forráshiány miatt nem támogatta. A cégek közül a Szerencsejáték Rt. Támogatta a programot 200.000 Ft-tal. A megyében található önkormányzatok közül 1 küldött elutasító levelet, 5 önkormányzat küldött támogatást, a többi önkormányzat választ sem küldött.

A 5 önkormányzat amely támogatta programunkat:

– Baktalórántháza Polgármesteri Hivatal: 10.000 Ft.
– Kállósemjén Polgármesteri Hivatal: 20.000 Ft.
– Tiszabercel Polgármesteri Hivatal: 20.000 Ft.
– Tiszalök Polgármesteri Hivatal: 20.000 Ft.
– Vásárosnamény polgármesteri Hivatal: 10.000 Ft.
Illetve Nyíregyháza Város Polgármestere Csabai Lászlóné támogatta a programot 20.000 Ft-tal, saját keretéből. A Nyír-Pláza ingyen biztosította a helyszínt.

A tavalyi évben a nyíregyházi és kisvárdai Művese Állomás mellett megnyílt a mátészalkai művese állomás így a környéken lakó mintegy 50 embernek kevesebb időt kell utazással tölteni. A Művese Állomásokat üzemeltető EuroCare Rt-nek 2004.-ben sajnos nem állt módjában támogatni egyesületünket. Bízunk benne, hogy 2005-ben ismét számíthatunk támogatásukra.
2004-ben 1 kirándulást szerveztünk, betegtársainknak térítésmentesen családtagjaik részére pedig csekély térítési díj 500 Ft/fő ellenében. 2004 júliusában Noszvajon és Egerben jártunk 46 fővel, sajnos a Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége által minden évben megrendezett hagyományosnak számító Vesenap 2004-ben a megfelelő anyagiak hiányában elmaradt. A kirándulás és a különböző programok lebonyolításában nagy segítségünkre voltak a nyíregyházi, kisvárdai és mátészalkai művese állomások beteg képviselői , dolgozói, illetve az Ambulancia Bt, a Dialízis Kft, a Nefron Bt munkatársai ,és Bíró András és munkatársai akik ingyen szállították betegtársainkat háztól-házig. Munkájukat ezúton is köszönjük.
Az elnökség tájékoztatása alapján örömmel közölhetjük, hogy idén lesz Vesenap augusztus 14-én Gárdonyban, a Velencei Tónál, melyen terveink szerint szeretnénk részt venni.
A másik általunk szervezett kirándulás várhatóan júliusban lesz és az Országházba tervezzük. Mindkét kirándulás feltétele azonban, hogy elő tudjuk –e teremteni az ehhez szükséges összeget.

Tájékoztató füzetet fénymásoltunk.

Egyesületünk a tavalyi évben 3.490.862 Ft-ból gazdálkodott, beleértve természetesen a már említett nyertes pályázatokat is. A tagjaink által befizetett tagdíjakból 337.410 Ft folyt be a számlánkra. Egyesületünk a VORSZ-nak 16.000 Ft tagdíjat utalt át. Az Országos Szövetség tavaly pénzbeli segítséggel nem támogatta egyesületünket.

A Személyi Jövedelem Adójuk 1%-át részünkre felajánlók által 466.184 Ft folyt be számlánkra, melyet folyamatosan használunk fel a betegtársaink által felíratott Ferrlecit Injekció kiváltására, ezúton szeretnénk megköszönni orvosainknak, hogy munkánkat megkönnyebbítendő az állomásokon több alkalommal felírták a szükséges mennyiséget és így betegtársainknak nem kellett elmenni a háziorvoshoz.

A tavalyi évben 10 társunkat transzplantálták Debrecenben, reméljük ez a szám az idén emelkedni fog. Sajnos az utóbbi időben ismét kevés a transzplantáció, elsősorban a donorok alacsony száma miatt .
Tagdíjunkat ez évben a 2003 -ban a közgyűlés által megszavazott 1000 Ft/fő/év, a vérnyomásmérő bérleti díja 50 Ft/ hó, 600 Ft/év. Az elnök tiszteletdíja 2005. április 1-től 17.000 Ft/hó és havi 200 km útiköltség az APEH által megállapított átalánydíj alapján elszámolva.

Mellékletként megtalálhatják a 2004. évi költségvetés teljesítését és a 2005. évi tervezetet, melyhez várjuk javaslataikat.

Találkozásunkig is további jó egészséget kívánunk.

Nyíregyháza, 2005. április. 29.