Beszámoló 2003.

A Vesebetegek Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei Egyesületének vezetősége nevében, ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket az elmúlt évben történtekről. Egyesületünk taglétszáma jelenleg 326 fő, mely az új betegek érkezésével szinte naponta változik. Egyesületünk a tavalyi évben ismét sokfelé nyújtott be pályázatot.

Az Országgyűlés költségvetési bizottságához 2003-ban beadott pályázaton 350.000 Ft-ot nyertünk
A Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2003-ban pályázat útján három alkalommal összesen: 260.000 Ft-tal támogatta egyesületünket. Ebből ferrlecitet, karácsonyi ajándékot vásároltunk, kirándultunk, ebből fedeztük az egyesület telefon és posta költségét is.

A tavalyi évben ismét végeztünk környezettanulmány betegtársaink körében, ennek során 59 főnél jártunk. Tapasztalatainkat az előző évekhez hasonlóan szintén eljuttattuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzathoz, amely 2003-ban 50.000 Ft-tal támogatta egyesületünket. A Nyíregyházi és Kisvárdai Művese Állomásokat üzemeltető EuroCare Rt. tavaly összesen 400.000 Ft-tal támogatta egyesületünket ebből fedeztük a két kirándulás buszköltségét, a fel nem használt 113.000 Ft-ot pedig átutalták az egyesületünk számlájára. Itt kell elmondanunk, hogy az Ambulancia Bt. Beteg társainkat saját kocsijával szállította a Gárdonyi Vesenapra, melyért nem fogta el az általunk felajánlott költségtérítést, így ezt az összeget más dologra tudtuk fordítani. Segítségüket ezúton is köszönjük.
Az idei évben is két kirándulást tervezünk várhatóan júliusban Sárospatakra, és augusztus 16-án a Velencei Tónál Gárdonyban kerül megrendezésre a már hagyományos Vesenap, melyen idén is szeretnénk részt venni.
Egyesületünk a tavalyi évben 1.507.557 Ft-ból gazdálkodott, beleértve természetesen a már említett nyertes pályázatokat is. A tagjaink által befizetett tagdíjakból 208.000 Ft folyt be a számlánkra. Egyesületünk a VORSZ- nak 16.000 Ft tagdíjat utalt át.
Az Országos Szövetség tavaly pénzbeli segítséggel nem támogatta egyesületünket. Az új rendszer szerint a tagegyesületek számára elosztandó összeget a Magyar Vesebetegekért Alapítvány kapja, amelyet a VORSZ megdupláz és ezt az összeget az egyesületek megpályázhatják, de eddig ilyen pályázat még nem került kiírásra. Bízunk benne, hogy így több jut egy-egy egyesület támogatására.
2003-ban két kirándulást szerveztünk betegtársainknak térítésmentesen családtagjaik részére pedig csekély térítési díj 500 Ft/fő ellenében. Először Ópusztaszerre látogattunk el 46 fővel, majd a már hagyományos Vesenapon vettünk részt, mely ez alkalommal Gárdonyba a Velencei Tónál került megrendezésre, itt 63 fő képviselte egyesületünket. Mindkét kirándulás lebonyolításában nagy segítségünkre voltak a nyíregyházi és kisvárdai művese állomások dolgozói, illetve az Ambulancia Bt, a Dialízis Kft,a Nefron Bt. munkatársai, és Bíró András és munkatársai akik ingyen szállították betegtársainkat háztól-házig. Munkájukat ezúton is köszönjük.
A Személyi Jövedelem Adójuk 1%-át részünkre felajánlók által 418.000 Ft folyt be számlánkra, melyet a keletkező igények szerint szeretnénk felhasználni.
A tavalyi évben 8 társunkat transzplantálták Debrecenben, reméljük ez a szám az idén emelkedni fog. Sajnos az utóbbi időben ismét kevés a transzplantáció, elsősorban a donorok alacsony száma miatt .
Tagdíjunkat ez évben a 2003-ban a közgyűlés által megszavazott 1000 Ft/fő/év, a vérnyomásmérő bérleti díja 50 ft/hó,600 Ft/év. Az elnök havi tiszteletdíja 2004. január 1.-től 15.170 Ft. Mellékletként megtalálhatják a 2003. évi költségvetés teljesítését és a 2004. évi tervezetet, melyhez várjuk javaslataikat.
Idei évben lejár az egyesület elnökségének mandátuma, melyhez várjuk javaslataikat.
Az elnökség javaslata: Elnök: Kutasi Irén, Elnökhelyettes: Orbánné Fodor Valéria, Varga Bertalanné, Titkár: Dr. Mucsné Horváth Anna.
Várjuk javaslataikat az elnökség tagjait illetően.

Találkozásunkig is további jó egészséget kívánunk.

Nyíregyháza, 2004. április.20.