Beszámoló 2002.

A Vesebetegek Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei Egyesületének vezetősége nevében, ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket az elmúlt évben történtekről. Egyesületünk taglétszáma jelenleg 317 fő, mely az új betegek érkezésével szinte naponta változik.

Szintén a vesebetegek érdekében jött létre a Művese Állomáson működő Vesealapítvány, amely a tavalyi évben megszűnt, és az alapítvány számláján található 614.601. Ft- átutalásra került az egyesületünk számlájára, melyet ezúton is köszönünk, és igyekszünk a legjobb módon felhasználni.

Egyesületünk a tavalyi évben ismét sokfelé nyújtott be pályázatot.

Az Országgyűlés költségvetési bizottságához 2002-ben beadott pályázaton 90.000 Ft-ot nyertünk.
A Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Szociális, Egészségügyi Bizottságai 2002-ben több alkalommal összesen: 295.000 Ft-tal támogatta egyesületünket. Ebből gyógyszereket, vérnyomásmérőket, karácsonyi ajándékot, diétás szakkönyvet vásároltunk és kirándultunk, környezettanulmányokat végeztünk betegtársaink körében, illetve ebből fedeztük az egyesület telefon és posta költségét is.
A Világbank Magyarországi Regionális Irodájától 100.000 Ft támogatást kaptunk melyet saját erővel kiegészítve egy olyan jogszabálygyűjteményt készítünk a tagjaink részére, amely a betegekre vonatkozó jogszabályokat tartalmazza és amelyből betegtársaink megismerhetik a különböző hivatalos ügyek /pl. Fogyatékossági támogatás, méltányossági nyugdíjemelés intézésének módjait. A tavalyi évben ismét végeztünk környezettanulmány betegtársaink körében, ennek során közel 40 főnél jártunk. Tapasztalatainkat az előző évekhez

Hasonlóan szintén eljuttattuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzatához amely 2002-ben 30.000 Ft-tal támogatta egyesületünket. Egyesületünk a tavalyi évben 1. 781.850 Ft-ból gazdálkodott, beleértve természetesen a már említett nyertes pályázatokat is. A tagjaink által befizetett tagdíjakból 162.963 Ft folyt be a számlánkra. Egyesületünk a VORSZ- nak 14.750 Ft tagdíjat utalt át. Az Országos Szövetség tavaly pénzbeli segítséggel nem támogatta egyesületünket. Az új rendszer szerint a tagegyesületek számára elosztandó összeget a Magyar Vesebetegekért Alapítvány kapja, amelyet a VORSZ megdupláz és ezt az összeget az idei évtől az egyesületek megpályázhatják.

Bízunk benne, hogy így több jut egy-egy egyesület támogatására. 2002-ben két kirándulást szerveztünk térítésmentesen betegtársaink és családtagjaik részére. Először az Aggteleki Cseppkő Barlangba látogattunk el 49 fővel, majd a már hagyományos Vesenapon vettünk részt, mely ez alkalommal Lakitelken került megrendezésre, itt 20 fő képviselte egyesületünket. Mindkét kirándulás lebonyolításában nagy segítségünkre voltak a nyíregyházi és kisvárdai művese állomások dolgozói, illetve az Ambulancia Bt, a Dialízis Kft, és a Nefron Bt. munkatársai akik ingyen szállították betegtársainkat háztól-házig. Munkájukat ezúton is köszönjük.
2002-ben 6 betegtársunk részt vett a VORSZ által szervezett Transzplantációs Fórumon Budapesten.
A Személyi Jövedelem Adójuk 1%-át részünkre felajánlók által 451.882 Ft folyt be számlánkra, melyet a keletkező igények szerint szeretnénk felhasználni.
A tavalyi évben társunkat transzplantálták Debrecenben, reméljük ez a szám az idén emelkedni fog, bár továbbra is nagy gondot jelent hogy kevés a donor.
Sajnos ezen az állapoton a Hungarotranszplant létrehozása sem segített, nem emelkedett az átültetések száma.
A Vesebetegek Egyesületei Országos Szövetsége a Hepatitis C vírussal megfertőződött vesebetegek nevében próbapert indított a Magyar Állam ellen kártérítés reményében, a legújabb fejlemények szerint a Vorsz sajnos bár mindent megtett az ügy érdekében ,eredményre nem jutott, ezért a betegtársainknak azt javasolja, hogy próbáljanak meg egyéni pereket indítani a Magyar Állam ellen, talán így nagyobb sikerrel járnak.
A szűkös anyagi helyzetre való tekintettel az elnök tiszteletdíját továbbra is 12.000 Ft-ban állapítanánk meg, mely havi 10 munkanapra vonatkozik, az elnökhelyettes, vezetőségi tag, titkár tevékenysége havi 2 munkanap tiszteletdíj nélkül. Sajnos továbbra sem tudjuk biztosítani elnökségi tagjainknak a tiszteletdíjakat, mivel egyesületünk bevétele szinte 100%-ban pályázatokból származik, ebből pedig semmilyen bérjellegű juttatást nem lehet kifizetni. A vérnyomásmérő bérleti díja 20 Ft/hó,240 Ft/év.
Mellékletként megtalálhatják a 2002. évi költségvetés teljesítését és a 2003.évi tervezetet, melyhez várjuk javaslataikat.

Találkozásunkig is további jó egészséget kívánunk.

Nyíregyháza, 2003. március. 20.