Meghívó közgyűlésre

A Vesebetegek Szabolcs – Szatmár -Bereg Megyei Egyesületének

KÖZGYŰLÉSÉRE

Ideje: 2015. május 28. (Csütörtök) 10.30 óra.

Helye: Művese Állomás Nyíregyháza, Szent István. u. 68.sz.

Napirendi pontok:

  1. Megjelentek köszöntése
  2. Elnöki beszámoló az elmúlt évről
  3. Közhasznúsági jelentés
  4. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
  5. 2014. évi költségvetés elfogadása
  6. 2014. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
  7. Alapszabály módosítás
  8. Hozzászólások, vélemények, javaslatok

Határozatképtelenség esetén az ülést létszámra való tekintet nélkül 2015. május 28. (csütörtök) 11.30. órától megtartjuk.

Nyíregyháza, 2015-04-26.

A vezetőség