Beszámoló 2009.

A Vesebetegek Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Egyesületének vezetősége nevében, ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket az elmúlt évben történtekről. Egyesületünk taglétszáma jelenleg 365 fő, mely az új betegek érkezésével szinte naponta változik.

Beszámolónkat sajnos szomorú hírrel kell kezdenünk, több betegtárs mellett az eltelt időszakban két alapító tagunkat Soós Ferencnét és Pősze Gyulánét is elvesztettük. Emléküket megőrizzük. Pősze Gyuláné egyesületünk ellenőrző bizottságának tagja volt, helyére az elnökség Hudák Lászlóné tagtársunk személyében új tagot szeretnénk javasolni, ehhez várjuk a tagság hozzájárulását.

Egyesületünk bevételeinek nagy része továbbra is pályázatokból származik, ezek 2009-ben a következők voltak:

A Nemzeti Civil Alapprogramhoz 4 pályázatot nyújtottunk be, ebből a kollégium 1 pályázatot fogadott el.
a.) Az Észak- Alföldi Regionális Kollégium által kiírt pályázatban működési költségekre lehetett pályázni, melyen 300.000 Ft-tal támogatta az egyesületet ebből fedeztük az elnök tiszteletdíjának, a könyvelő költségének, a telefonszámlának, a banki költségeknek egy részét, tartottuk a kapcsolatot a Művese Állomások és a betegtársak között, és vászontáskát készítettünk, melyből minden egyesületi tag és a művese állomások dolgozói is részesültek.
Mivel ennek a pályázatnak a felhasználási határideje 2010. május 31. ezért a programok megvalósítása folyamatosan zajlik.
b.) A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma által „Civil szervezetek szakmai tanulmány útjának támogatása” címmel kiirt pályázaton a Vesebetegek Esztergomi Egyesületével közösen beadott pályázatunk elutasításra került.
Szintén elutasításra került további két NCA-s pályázatunk a „SZJA 1%-os kampány megyei szintű kidolgozása” és a „Marketing program megvalósítása”.
A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma által „Civil szervezetek szakmai tanulmány útjának támogatása” 2008-as pályázati támogatását 2009-ben valósítottuk meg, amikor március 12 és 15 között a Vesebetegek Baranya Megyei Egyesületénél jártunk 10 fővel.
A vendégdializist Dr.Valikovics Ferenc főorvos úr intézte, segítségét ezúton is köszönjük.
Nyíregyháza Város Közgyűlése 2oo9-ben két alkalommal támogatta egyesületünket pályázat útján, először 100. 000 Ft. támogatásban részesültünk melyből vércukormérőt és tesztcsíkot illetve fényképezőgépet vásároltunk. Második pályázaton 50 000 Ft-ot nyertünk melyből szaloncukrot vásároltunk egyesületi tagtársaink részére. Mindkét pályázathoz az egyesület saját erejét is igénybe vettük.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium „Idősek az idősekért és fiatalokért 2009” pályázatán szabadidős program szervezésére kértünk támogatást, mely elutasításra került.

Az „Idősek az idősekért és fiatalokért 2008” pályázatán sikerrel szerepeltünk, a programot 2009.március 22-én valósítottuk meg, amikor 51 fővel Gödöllőn és Veresegyházán jártunk.
Az OTP-NIOK közös pályázatán elnyertük a lehetőséget, hogy a www.adhat.huhonlapon keresztül on-line adományozási programban vehessünk részt. Ez azt jelenti, hogy az adott honlapot felkeresve bárki banki átutalás alapján is támogathatja az egyesületet.
A megye Művese Állomásait működtető B.BRAUN Avitum Hungary Zrt. 150 000 Ft-tal támogatta egyesületünket. Szintén a B.BRAUN Avitum Hungary Zrt. közreműködésével egyesületünk csatlakozott a Magyar Élelmiszerbank Alapítvány akciójához, melynek keretein belül a tavalyi évben két alkalommal osztottunk élelmiszer csomagokat a megye három művese állomásán dializált rászorulók között. Segítségüket ezúton is köszönjük.
2008-ban a „MAGYAR TELEKOM HOZZÁAD” Program keretein belül 2.000.000 Ft támogatást kaptunk közhasznú tevékenységeink támogatására, ebből az összegből a következőket valósítottuk meg 2009-ben: Vesebetegek étrendje és életmódja című könyv vásárlása 200 példányban, Tájékoztató kazetta sokszorosítása CD formátumban, 300db.
SZJA 1%-os kisfilm sugárzása a Nyíregyházi Városi Televízióban és a Kölcsey Televízióban, SZJA 1%-os szórólap készítése 3000 példányban, Nefrológiai szórólap a lakosság tájékoztatása céljából 10 000 db, gyógyszer kiváltása tagjaink részére, a program keretein belül 2009-ben 441 168 Ft-ot fordítottunk gyógyszer vásárlására a tagok által behozott recept alapján. A nefrológia szórólap összeállítását ezúton is köszönjük orvosainknak Dr. Szegedi Jánosnak, Dr. Angyal Sándornak, Dr. Valikovics Ferencnek, Dr. Szigeti Zsuzsannának és Dr. Balku Istvánnak.
A tavalyi évben ismét tartottuk a kapcsolatot betegtársaink között, így 2009-ben 17 tagtársunkat látogattunk meg otthonában.
A Magyar Vesebetegekért Alapítvány 2009-ben egy alkalommal rendezett orvos-beteg- találkozót, ezen a találkozón 17 fő képviselte egyesületünket.
A Személyi Jövedelem Adójuk 1%-át részünkre felajánlók által 453 000 Ft folyt be számlánkra.
Az Egészségügyi Minisztérium pályázatán 1.000.000 Ft-ot nyerünk tájékoztató DVD készítésére, melyet folyamatosan készítünk orvosaink, nővéreink és az egyesület tagjainak közreműködésével, a felvételeket Lakatos István készíti, a DVD-t készítő szakemberekkel már több programba sikeresen működtünk együtt.
Egyesületünk alapításának 20 éves évfordulóját ünnepeltük 2009. december 19-én a Nyír-Plázában népszerű közreműködőkkel. A műsor megrendezésének fő támogatója a Szerencsejáték Zrt 200 000 Ft-tal támogatta az évforduló megrendezését.
Az országos szövetségünk 2009-ben új keretek között Diósjenőn rendezte meg a „Vesenap”-ot melyről sajnos több egyesülettel együtt későn értesültünk, ezért nem tudtunk részt venni a találkozón. A szövetség tájékoztatása szerint idén szintén Diósjenőn tervezik megrendezni a Vesenapot 2010. augusztus 8-án melyen a terveink szerint szeretnénk részt venni.
A különböző programok lebonyolításában nagy segítségünkre voltak a nyíregyházi, kisvárdai és mátészalkai művese állomások beteg képviselői, dolgozói, Az Ambulancia Kft, Dialysis Kft és Nefron Bt. vezetői és munkatársai, munkájukat ezúton is köszönjük.
A tavalyi évben lehetőségünk nyílt, hogy 15 betegtársunk a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Szociális Bizottságától karácsonyra 5.000 Ft-os vásárlási utalványban részesüljön, mi igyekeztünk a 15 legjobban rászorulónak adni ezt az utalványt, a bizottságnak egyetlen kikötése volt, mivel ők adták az utalványt és ők is kézbesítették ki, így csak Nyíregyházi és vonzáskörzetében élő lakosokat javasolhattunk.
2009-ben részt vettünk a Nyíregyházi Esélyek Háza szervezésében, Nyíregyházán a Kossuth téren szervezett Vidor Fesztiválon és a Nyírségi Civilház szervezésében a Civil Karácsonyon a Nyír- Plázában.
Egyesületünk a tavalyi évben 1.990.000 Ft-ból gazdálkodott, beleértve természetesen a már említett nyertes pályázatokat is.
Az egyesület alapszabályában változás vált szükségessé, melyhez kérjük a tagok hozzájárulását. Ezek a következők:1. A Jósa András Megyei Kórház nefrológiai ellátásának megsegítése anyagi eszközökkel helyett Szabolcs-Szatmár-Bereg-megye területén a nefrológiai ellátás elősegítése, bármilyen erre alkalmas eszközzel.
2. Időskorúak gondozása helyett időskorúak élethelyzetének javítása.
3. Az elnök utalványozási jogosultságot állapíthat meg helyett személyre szóló utalványozási jogosultságot állapíthat meg írásban az elnökség tagjai számára.

Fontos változás, végre hosszú évek után megoldódott, az iroda helyiség gondja. Itt a Művese Állomáson szekrényeket és helyiséget is kaptunk, melyet nagyon szépen köszönünk, nagyon nagy segítség részünkre.
Tagdíjunkat ez évben a 2003 -ban a közgyűlés által megszavazott 1000 Ft/fő/év, a vérnyomásmérő és a vércukormérő bérleti díja 50 Ft/ hó, 600 Ft/év. Az elnök tiszteletdíja 17.000 Ft/ hó.

Nyíregyháza, 2010. április 27.

Beszámoló 2008.

A Vesebetegek Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Egyesületének vezetősége nevében, ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket az elmúlt évben történtekről. Egyesületünk taglétszáma jelenleg 365 fő, mely az új betegek érkezésével szinte naponta változik.

Egyesületünk a tavalyi évben ismét több helyre nyújtott be pályázatot.

a.) 2008-ban a Nemzeti Civil Alapprogramhoz 3 pályázatot nyújtottunk be, ebből a kollégium 2 pályázatot fogadott el. Az Észak- Alföldi Regionális kollégium által kiírt pályázatban működési költségekre lehetett pályázni, melyen 300. 000 Ft-tal támogatta az egyesületet, ebből fedeztük az elnök tiszteletdíjának, a könyvelő költségének, a telefonszámlának, a banki költségeknek egy részét, és tartottuk a kapcsolatot a Művese Állomások és a betegtársak között. Mivel ennek a pályázatnak a felhasználási határideje 2009. május. 31. ezért a programok megvalósítása folyamatosan zajlik
b.) A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pályázatán sikerrel szerepeltünk a „Civil szervezetek szakmai tanulmány útjának támogatása” program keretein belül 400.000 Ft támogatásban részesültünk A programot idén március 12. és 15. között valósítottuk meg a Baranya Megyei Vesebetegek Egyesületével közösen. A vendég dialisyst Dr. Valikovics Ferenc Főorvos Úr intézte, segítségét ezúton is köszönjük.
c.) Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma pályázatán „Magyarországi civil szervezetek nemzetközi szervezetekkel való együttműködésének támogatása” címmel kiirt pályázaton nyíregyháza németországi testvérvárosának Isernholnnak vesebeteg egyesületével vettük fel a kapcsolatot, a pályázat feltétele volt a vendéglátók befogadó nyilatkozata, melyet meg is kaptunk de sajnos nem állt módjukban tagjainkat fogadni, ezért a pályázat elutasításra került.
Az országos szövetségünk 2008-ban megrendezte a „Vesenap”-ot augusztus 10-én a Velencei Tónál Gárdonyban, ezen a rendezvényen 46 fő képviselte egyesületünket. Az útiköltséghez hozzájárult Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kögyűlés elnöke illetve Csabai Lászlóné Nyíregyháza város Polgármestere is, akik 50 – 50 000 Ft támogatást nyújtottak saját keretükből.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a tavalyi évben „Ezüstprogram 2008, Idősek az idősekért és fiatalokért” program keretein belül olyan programra lehetett pályázni, ahol az idős korúak aktív részt vállalnak a közösség összetartásában.A pályázaton 400.000 Ft-ot nyertünk „Szabadidős program szervezése” címmel. A programot 2009. március 22-én valósítottuk meg, amikor 51 fővel kirándulást tettünk Gödöllőn a Kastélyban, illetve Veresegyházán a Medveotthonban. A különböző programok lebonyolításában nagy segítségünkre voltak a nyíregyházi, kisvárdai és mátészalkai művese állomások beteg képviselői, dolgozói, Az Ambulancia Kft, Dialysis Kft és Nefron Bt. vezetői és munkatársai, munkájukat ezúton is köszönjük.
A nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2oo8. évi két pályázatán egyesületünk 2x 50. 000 Ft. támogatásban részesült melyből vérnyomásmérőt illetve szaloncukrot vásároltunk betegtársaink részére. Ezek a programjaink 84 000 illetve 120.000 Ft –ba kerültek, a fennmaradó összeget egyesületünk saját erőből fedezte.
Tavalyi évben pályáztunk a T-Com Adományvonal támogatására, a bizottság a pályázatunkat egyszeri 2 000 000 Ft-tal támogatta, ebből vérnyomásmérőt, szakkönyvet vásároltunk, szakmai CD-t, nefrológiai és SZJA 1%-os szórólapot készíttettünk és sugároztatjuk a Nyíregyházi Városi Televízióban illetve a Kölcsey Televízióban 1 perces Társadalmi Célú Hirdetésünket.

A tavalyi évben lehetőségünk nyílt, hogy 15 betegtársunk a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Szociális Bizottságától karácsonyra 5.000 Ft-os vásárlási utalványban részesüljön, mi igyekeztünk a 15 legjobban rászorulónak adni ezt az utalványt, a bizottságnak egyetlen kikötése volt, mivel ők adták az utalványt és ők is kézbesítették ki, így csak Nyíregyházi és vonzáskörzetében élő lakosokat javasolhattunk.
A tavalyi évben ismét tartottuk a személyes kapcsolatot betegtársainkkal, így 2008-ban 18 tagtársunkat látogattunk meg otthonában, idén ismét sikerült folytatni programunkat reméljük ez a későbbiekben is így lesz. A Magyar Vesebetegekért Alapítvány 2008-ban 2 alkalommal rendezett orvos-beteg- találkozót, melyen a vesebetegség témaköréből hallhattunk hasznos elő-adásokat, egyik alkalommal 14fő a másik alkalommal 9 fő képviselte egyesületünket.
A „Maholnap” Alapítvány pályázatán könyveket nyertünk 350 000 Ft értékben, ezzel az idei év elejétől megvalósult, hogy mind három művese állomáson kölcsönözhetnek könyvet a betegek és természetesen az állomások dolgozói is.
Egyesületünk a tavalyi évben 4.195.000 Ft-ból gazdálkodott, beleértve természetesen a már említett nyertes pályázatokat is. A Személyi Jövedelem Adójuk 1%-át részünkre felajánlók által befolyt 322.000 Ft-ot folyamatosan használjuk fel a keletkező igények szerint. A tavalyi évben a Közgyógy ellátási Igazolványra nem kapható gyógyszerek vásárlása sajnos a megfelelő anyagiak hiánya miatt szünetelt. 2009-ben a T-COM támogatásának köszönhetően ismét folytatni tudjuk programunkat. A Művese állomásokat üzemeltető B.Braun Avitum Zrt. 2008-ban 150 000 Ft-tal támogatta egyesületünket, melyet ezúton is köszönünk.

A nefrológia szórólap összeállítását ezúton is köszönjük orvosainknak Dr. Szegedi Jánosnak, Dr. Angyal Sándornak, Dr. Valikovics Ferencnek, Dr. Szigeti Zsuzsannának és Dr.Balku Istvánnak.

2008-ban elkészült honlapunk a www.vebenyh.hu, melyhez szívesen vesszük a hozzászólásokat, észrevételeket.
Továbbra is tartjuk a kapcsolatot a Szocio-East Egyesülettel mely hasznos tanácsokkal látja el egyesületünket a napi teendőkkel és a további tervekkel kapcsolatban.
Tagdíjunkat ez évben a 2003 -ban a közgyűlés által megszavazott 1000 Ft/fő/év, a vérnyomásmérő bérleti díja 50 Ft/hó, 600 Ft/év. Az elnök tiszteletdíja 17.000 Ft/ hó.

Nyíregyháza, 2009. április 27.

Beszámoló 2007.

A Vesebetegek Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Egyesületének vezetősége nevében, ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket az elmúlt évben történtekről. Egyesületünk taglétszáma jelenleg 320 fő, mely az új betegek érkezésével szinte naponta változik.

Egyesületünk a tavalyi évben ismét több helyre nyújtott be pályázatot.

a.) 2007-ben a Nemzeti Civil Alapprogramhoz 6 pályázatot nyújtottunk be, ebből a kollégium 3 pályázatot fogadott el. Az Észak- Alföldi Regionális kollégium által kiírt pályázatban működési költségekre lehetett pályázni, melyen 400. 000 Ft-tal támogatta az egyesületet, ebből fedeztük az elnök tiszteletdíjának, a könyvelő költségének, a telefonszámlának, a banki költségeknek egy részét, és tartottuk a kapcsolatot a Művese Állomások és a betegtársak között. Mivel ennek a pályázatnak a felhasználási határideje 2008. május. 31. ezért a programok megvalósítása folyamatosan zajlik.
b.) A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pályázatain két pályázatunk szerepelt sikerrel, egyik a „Civil szervezetek szakmai tanulmány útjának támogatása” program keretein belül 320.000 Ft támogatásban részesültünk és 2008. február 21-23 között 10 fővel látogatást tettünk a Vesebetegek és Transzplantáltak Békés Megyei Érdekvédelmi és Sport Egyesületénél, tapasztalatainkról beszámoló jelent meg az országos szövetségünk lapjában a VESEVILÁG-ban is. A vendég dialisyst Dr. Angyal Sándor Főorvos Úr intézte, segítségét ezúton is köszönjük.
A másik pályázaton Honlap készítésre lehetett pályázni, ezen 200.000 Ft-ot nyertünk és már készül honlapunk a www.vebenyh.hu, melyen igyekszünk hasznos információkkal szolgálni sok ember számára, ezt a honlapot a ControlShift Kft készíti. Továbbra is működik másik két honlapunk a www.fogyatekos.hu/vesebetegek, és a www.freeweb.hu/vesebetegek is.
c.) Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma pályázatain három pályázatot nyújtottunk be, egyiken „Magyarországi civil szervezetek nemzetközi szervezetekkel való együttműködésének támogatása” címmel kiirt pályázaton nyíregyháza németországi testvérvárosának Isernholnnak vesebeteg egyesületével vettük fel a kapcsolatot, ez a pályázatunk „forráshiányra” való hivatkozással elutasításra került. Szintén elutasításra került a kollégiumnak benyújtott másik két pályázatunk amelyen erdélyi tanulmány útra és egy szakmai konferencia megrendezésére pályáztunk.
A Magyar Hypertonia Társaság pályázatot irt ki „ÉLJEN 140/90 ALATT” címmel melyen egyesületünk 2007-ben is sikeresen szerepelt és 2007. június 6-án második alkalommal is megrendeztük az „ÉLJEN 140/90 ALATT” rendezvényt a Jósa András Oktató Kórház Sebészeti tömb Fsz. 1 számú előadótermében. Ezen szűrésen vehettünk részt, és meghallgathattuk Dr. Valikovics Ferenc Főorvos úr előadását, melyet ezúton is köszönünk.
Sajnos tavaly anyagi okok miatt egyesületi kirándulást rendezni nem tudtunk. Szintén elmaradt az országos szövetségünk által szervezett Vesenap. Az országos szövetségünk tervei szerint az idei évben megrendezésre kerül a „Vesenap” 2008.augusztus 10-én a Velencei Tónál Gárdonyban. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a tavalyi évben „Ezüstprogram 2007, Idősek az idősekért és fiatalokért” program keretein belül olyan programra lehetett pályázni, ahol az idős korúak aktív részt vállalnak a közösség összetartásában. A pályázaton belül kitétel volt, hogy az egyesületen belül megalapítottuk az idősek részvételével a „nyugdíjasok tagozatát” melynek segítségével még jobban igyekszünk odafigyelni erre a korosztályra. A pályázaton 300.000 Ft-ot nyertünk „Szabadidős program szervezése” címmel.
A programot 2008. március 16-án valósítottuk meg, amikor 51 fővel kirándulást tettünk Budapesten a Parlamentben, a Bazilikában és megnéztünk egy Reneszánsz Panoptikumot is. A különböző programok lebonyolításában nagy segítségünkre voltak a nyíregyházi, kisvárdai és mátészalkai művese állomások beteg képviselői, dolgozói, Az Ambulancia Bt, Dialysis Kft és Nefron Bt. vezetői és munkatársai, valamint Bíró András betegszállító munkájukat ezúton is köszönjük.
A nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2007. évi egyetlen (karácsonyi) pályázatán egyesületünk 50.000 Ft támogatásban részesült melyből szaloncukrot vásároltunk betegtársaink részére. Ez a programunk 120.000 Ft-ba került, a fennmaradó összeget egyesületünk saját erőből fedezte.
Tavalyi évben pályáztunk a T-Com Adományvonal támogatására, a bizottság a pályázatunkat elutasította.

A tavalyi évben lehetőségünk nyílt, hogy 15 betegtársunk a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Szociális Bizottságától karácsonyra 5.000 Ft-os vásárlási utalványban részesüljön, mi igyekeztünk a 15 legjobban rászorulónak adni ezt az utalványt, a bizottságnak egyetlen kikötése volt, mivel ők adták az utalványt és ők is kézbesítették ki, így csak Nyíregyházi és vonzáskörzetében élő lakosokat javasolhattunk.
A tavalyi évben ismét tartottuk a személyes kapcsolatot betegtársainkkal, így 2007-ben 49 tagtársunkat látogattunk meg otthonában, idén ismét sikerült folytatni programunkat reméljük ez a későbbiekben is így lesz.
A Magyar Vesebetegekért Alapítvány 2007-ben 2 alkalommal rendezett orvos-beteg- találkozót, melyen a vesebetegség témaköréből hallhattunk hasznos elő-adásokat, mindkét esetben 9 fő képviselte egyesületünket.
A tavalyi évben Fordult elő először, hogy egyik tagunk Gaál Ferenc transzplantált nyíregyházi betegtársunk elhunyta után a családtagok a temetésen adományozásra lehetőséget adó urnát helyeztek el és az így összegyűlt összegből 100.000-tal egyesületünket támogatták. Az adományból 10 db. Vérnyomásmérőt vásároltunk. Egyesületünk a tavalyi évben 2.079.000 Ft-ból gazdálkodott, beleértve természetesen a már említett nyertes pályázatokat is.
A tagjaink által befizetett tagdíjakból 431.000 Ft folyt be a számlánkra. Egyesületünk a VORSZ-nak 16.000 Ft tagdíjat utalt át. 2007-ben az Országos szövetség egyesületünket pénzzel nem támogatta. A Személyi Jövedelem Adójuk 1%-át részünkre felajánlók által 324.000 Ft folyt be számlánkra, melyet folyamatosan használunk fel a keletkező igények szerint. 2007. június végéig összesen 439.000 Ft-ot költöttünk gyógyszervásárlásra ez doboz 705 Ferrlecit Injekciót jelent és emellett vásároltunk még elsősorban a CAPD-s tagtársak számára Fucidin Kenőcsőt összesen 111 dobozzal, valamint 12 doboz Maltofert. Sajnos ezt a tevékenységünket be kellett szüntetnünk, mivel az SZJA 1%-ból befolyt összeg nem tartott volna ki egész évben, másból pedig nem tudjuk fedezni ezt a jelentős kiadást.
Az új közgyógy ellátási igazolvánnyal rendelkezők, már ingyen kapják a ferrlecit injekciót és a fucidin kenőcsöt is, de sajnos sok betegtársunknak főleg az öregségi nyugdíjban lévőknek nincs köz-gyógy igazolványuk.
2006 év végén felvettük a kapcsolatot a Szocio-East Egyesülettel mely hasznos tanácsokkal látja el egyesületünket a napi teendőkkel és a további tervekkel kapcsolatban. Ezeket a találkozókat nagyon hasznosnak ítéljük és köszönjük az eddigi segítséget is.
A tavalyi évben 15 társunkat transzplantálták Debrecenben.

Találkozásunkig is további jó egészséget kívánunk.

Nyíregyháza, 2008. április.21.

Beszámoló 2006.

A Vesebetegek Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Egyesületének vezetősége nevében, ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket az elmúlt évben történtekről. Egyesületünk taglétszáma jelenleg 365 fő, mely az új betegek érkezésével szinte naponta változik.

Egyesületünk a tavalyi évben ismét több helyre nyújtott be pályázatot.

a.) 2006-ban a Nemzeti Civil Alapprogramhoz 3 pályázatot nyújtottunk be, ebből a kollégium 1 pályázatot fogadott el. Az Észak- Alföldi Regionális kollégium által kiírt pályázatban működési költségekre lehetett pályázni, melyen 350.000 Ft-tal támogatta az egyesületet, ebből fedeztük az elnök tiszteletdíját, a könyvelő költségét, a telefonszámlát, a banki költséget, és tartottuk a kapcsolatot a Művese Állomások és a betegtársak között. Mivel ennek a pályázatnak a felhasználási határideje 2007. május. 31. ezért a programok megvalósítása folyamatosan zajlik
b.) A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma által Átfogó Média Kampány az SZJA 1% adására szóló, a lakosság figyelemét felkeltő program támogatása címmel kiírt pályázatán a 2004 évben a kollégium támogatásával készült kisfilmünket szerettük volna továbbadni a Nyíregyházi Televízióban és az RTL Klub Kereskedelmi Televízióban azonban a Kollégium pályázatunkat forráshiányra való hivatkozással elutasította, így sajnos a 2005 év elején a Nyíregyházi Városi Televízióban 100 alkalommal sugárzott 1 perces hirdetésünket 2006 évben és 2007 év elején nem tudtuk sugároztatni. Az RTL Klub vállalta, hogy 10 alkalommal térítés mentesen levetíti a kisfilmünket, azonban az elvárt technikai feltételeknek nem felelt meg az elkészített film, az átdolgozást az RTL Klub 30.000 Ft-ért vállalta volna melyet akkor nem tudtunk beépíteni a költségvetésünkbe ezért a vetítés elmaradt, bízunk benne, hogy sikerül előteremteni a szükséges összeget és vetítésre kerülhet a kisfilmünk az országos csatornán is.
A Magyar Hypertonia Társaság pályázatot irt ki „ÉLJEN 140/90 ALATT” címmel melyen egyesületünk sikeresen szerepelt és 2006. november 14-én a Jósa András Oktató Kórház előadótermében megtartottuk a rendezvényt, melyen meghallgathattuk Dr. Valikovics Ferenc főorvos úr a témához kapcsolódó előadását, szűrésen vehettünk részt, és tájékoztató anyagokat kaphattunk. Örömmel jelenthetjük, hogy idén is kiírásra került a pályázat, melyen egyesületünk sikerrel szerepelt, és 2007. június 6-án 10 órai kezdettel ismét megrendezzük az „ÉLJEN 140/90 ALATT” rendezvényt a Jósa András Oktató Kórház Sebészeti tömb Fsz. 1 számú előadótermében.
A Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 2006-ban első alkalommal irt ki pályázatot tagszervezetei részére, ezen egyesületi üdülésre kérhettünk támogatást, mivel mi egy napos kirándulás szervezésére kértünk útiköltség hozzájárulást, ezért a pályázatunk elutasításra került. Tapasztalatink szerint a betegtársak szeretik és várják az egy napos kirándulásokat, azonban több napos kirándulást az egyesület az anyagi eszközök hiánya miatt nem tud szervezni, mivel ez jelentős önrészt kívánna meg a tagtársaktól és a hozzátartozóktól, ezen a pályázaton maximum 130.000 Ft-ot kérhettünk melyhez jelentős anyagi eszközökre lett volna még szükség egy többnapos program megszervezéséhez.
Sajnos az említett okok miatt tavaly egyesületi kirándulást rendezni nem tudtunk. Szintén elmaradt az országos szövetségünk által szervezett Vesenap, Idei évre még nem dőlt el, hogy megrendezésre kerül –e ez a rendezvény, amennyiben valamit megtudunk természetesen tájékoztatjuk a tagtársakat. Sajnos a tagtársak által nagyon várt egyesületi kirándulás sem látszik megvalósíthatónak, mivel az autóbusz bérlése nagy sok pénzbe kerül és erre pályázatot sem írnak ki, a korábbi években gyakorlat volt, hogy a Művese Állomásokat üzemeltető cég a B.Braun Avitum Zrt. támogatásként állta a kirándulások buszköltségét, azonban a gazdasági megszorítások miatt ezek a támogatások az utóbbi években elmaradtak. A különböző programok lebonyolításában nagy segítségünkre voltak a nyíregyházi, kisvárdai és mátészalkai művese állomások beteg képviselői, dolgozói, Az Ambulancia Bt, Dialysis Kft és Nefron Bt. vezetői és munkatársai, munkájukat ezúton is köszönjük.
Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2006. évi egyetlen (karácsonyi) pályázatán egyesületünk 60.000 Ft. támogatásban részesült melyből szaloncukrot vásároltunk betegtársaink részére azoknak is akik nem tagjai egyesületünknek. Ez a programunk 105.167 Ft –ba került a fennmaradó összeget egyesületünk saját erőből fedezte. A nyert összeget a Polgármesteri Hivatal 2007. február közepén többszöri érdeklődés után utalta át.

A tavalyi évben lehetőségünk nyílt, hogy 10 betegtársunk a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Szociális Bizottságától karácsonyra 5. 000 Ft-os vásárlási utalványban részesüljön, mi igyekeztünk a 10 legjobban rászorulónak adni ezt az utalványt, a bizottságnak egyetlen kikötése volt, mivel ők adták az utalványt és ők is kézbesítették ki, így csak Nyíregyházi lakosokat javasolhattunk.

Minden pályázati támogatásról tudni kell, hogy azt az esetek 99%-ban a pályázat kiírója határozza meg, hogy mire lehet pályázni és nem az a civil szervezet aki pályázik, így nem mindig arra kapunk támogatást amire a tagságnak a legnagyobb szüksége lenne.
A tavalyi évben ismét végeztünk környezettanulmányt betegtársaink között, így 2006-ban 20 tagtársunkat látogattunk meg otthonában, idén ismét sikerült folytatni programunkat reméljük ez a későbbiekben is így lesz.

A Magyar Vesebetegekért Alapítvány 2006-ban 2 alkalommal rendezett orvos-beteg- találkozót, melyen a vesebetegség témaköréből hallhattunk hasznos elő-adásokat, az első találkozón 3, a másodikon 9 fő képviselte egyesületünket.

A tavalyi évben a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Közgyűlés korábbi Elnöke Dr. Gazda László saját keretéből 50.000 Ft támogatta egyesületünket melyen saját erővel kiegészítve 6db. Vérnyomásmérőt vásároltunk ez a programunk 56.412 Ft-ba került, saját erőből 2006-ban még 10db vérnyomásmérőt vásároltunk 87.240 Ft értékben. Idén ismét igyekszünk felvenni a kapcsolatot a Megyei közgyűlés jelenlegi elnökével, reméljük idén is számíthatunk támogatásukra. Egyesületünk a tavalyi évben 1.740.000 Ft-ból gazdálkodott, beleértve természetesen a már említett nyertes pályázatokat is.
A tagjaink által befizetett tagdíjakból 385. 730 Ft folyt be a számlánkra. Egyesületünk a VORSZ- nak 16.000 Ft tagdíjat utalt át.

A Személyi Jövedelem Adójuk 1%-át részünkre felajánlók által 377. 502 Ft folyt be számlánkra, melyet folyamatosan használunk fel a betegtársaink által felíratott Ferrlecit Injekció kiváltására. 2006 évben összesen 647.425 Ft-ot költöttünk gyógyszervásárlásra ez 1147 doboz Ferrlecit Injekciót jelent és emellett vásároltunk még elsősorban a CAPD-s tagtársak számára Fucidin Kenőcsőt összesen 160 dobozzal.

Hosszú évek óta 2006-ban sikerült felvenni 2 külföldi egyesülettel a kapcsolatot, a Holland Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetségével és Nyíregyháza németországi testvérvárosának Iserlohnnak a vesebeteg egyesületével, reméljük profitálhatunk a kapcsolatokból.

A tavalyi év végén felvettük a kapcsolatot a Szocio-East Egyesülettel mely hasznos tanácsokkal látja el egyesületünket a napi teendőkkel és a további tervekkel kapcsolatban. Ezeket a találkozókat nagyon hasznosnak ítéljük és köszönjük az eddigi segítséget is.

A tavalyi évben 11 társunkat transzplantálták Debrecenben, amely még mindig kevés, elsősorban a donorok alacsony száma miatt, a tavalyi évben megszűnt a Hungaro- Transzplant helyét az Országos Vérellátó Központ vette át, így most ez a szervezet koordinálja a transzplantációt.
2006-tól megváltozott a Közgyógy ellátás rendje az igazolványokat csak egy évre adják és nagyon sokat 5-6 hónapot kell várni az igazolványra, az országos szövetségünknek is sokan jelezték ezt a problémát, azonban érdemben tenni ebben az ügyben nem sikerült, reméljük a későbbiekben lerövidül az ügyintézési idő.
Egyesületi alapszabályunkban változás szükséges, szeretnénk a közhasznúsági jelentésünket a honlapunkon is megjelentetni ehhez kérjük a hozzájárulásukat. Tagdíjunkat ez évben a 2003 -ban a közgyűlés által megszavazott 1000 Ft/fő/év, a vérnyomásmérő bérleti díja 50 Ft/ hó, 600 Ft/év. Az elnök tiszteletdíja 2005. április 1-től. 17.000 Ft/hó és havi 200 km útiköltség az APEH által megállapított átalánydíj alapján elszámolva, melyet a szűkös anyagi helyzetre való tekintettel szintén nem veszünk igénybe.
Mellékletként megtalálhatják a 2006. évi költségvetés teljesítését és a 2007. évi tervezetet, melyhez várjuk javaslataikat.

Találkozásunkig is további jó egészséget kívánunk.

Nyíregyháza, 2007. április. 13.

Beszámoló 2005.

A Vesebetegek Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Egyesületének vezetősége nevében, ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket az elmúlt évben történtekről. Egyesületünk taglétszáma jelenleg 365 fő, mely az új betegek érkezésével szinte naponta változik.

Egyesületünk a tavalyi évben ismét sok helyre nyújtott be pályázatot.

Az Európa ház szervezésében műszaki berendezésekre lehetett pályázni ezen egyesületünk egy mobil telefont nyert, kártya nélkül, melyhez mi vásároltunk kártyát.
A Richter Gedeon a Magyar Egészségügyért Alapítvány pályázatán vérnyomásmérőket szerettünk volna vásárolni azonban ez a pályázatunk indoklás nélkül elutasításra került.
Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Szociális és Lakásügyi Bizottságához 2005. évi első pályázatán kirándulásra nyújtottunk be pályázatot 250.000Ft-ot kértünk a Vesenapon való részvételre és a saját egyesületi kirándulásunk megszervezésére ebből a bizottság 50.000 Ft hagyott jóvá, így a csak az Országos Szövetségünk által a Velencei Tónál Gárdonyban megrendezett Vesenapon tudtunk részt venni 65 fővel mivel ennek a kirándulásnak az autóbuszköltsége 243.635 Ft volt így a fennmaradó részt saját erőből kellett kifizetni, amelyet úgy tudtunk megtenni, hogy a Magyar Vesebetegekért Alapítvány az Országos Szövetségünk főtitkárának Vértesi Lászlóné-nak közbenjárására kölcsönzött egyesületünknek 50.000 Ft-ot melyet két hónapon belül vissza kellett fizetni.
Ez az egy kirándulás azonban jól sikerült mindenki jól érezte magát, kirándulás és a különböző programok lebonyolításában nagy segítségünkre voltak a nyíregyházi, kisvárdai és mátészalkai művese állomások beteg képviselői, dolgozói, illetve a Dialízis Kft, a Nefron Bt munkatársai, akik ingyen szállították betegtársainkat háztól-házig. Munkájukat ezúton is köszönjük, sajnos a kirándulás lebonyolításában a tavalyi évben rajtuk kívül álló okok miatt (szabadságolások) nem tudott segíteni az Ambulancia Bt. és Bíró András Betegszállító.
A Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Szociális és Lakásügyi Bizottságának 2005. évi második pályázatán vérnyomásmérő vásárlásra nyújtottunk be pályázatot 175.000 Ft értékben ebből a bizottság 50.000 Ft-ot hagyott jóvá, így 6db. Vérnyomásmérőt vásároltunk kiegészítve egyesületünk saját erejével, a program költsége 52.350 Ft volt.
A Kikötő Közhasznú Rehabilitációs Egyesület kiírásán Honlap készítésre lehetett pályázni ,ahol egyesületünk sikeresen szerepelt és már megtekinthető a honlapja a www.fogyatekos.hu/vesebetegek oldalon ennek 2 éves üzemeltetési költsége 14.400 Ft.
Itt kell megjegyeznünk, hogy működik egy másik honlapunk is a www.freeweb.hu/vesebetegek oldal melyet egyesületünk elnökhelyettesének Orbánné Fodor Valériának lánya Orbán Adrienn készített térítésmentesen, munkáját ezúton is köszönjük.
a.) 2005-ben a Nemzeti Civil Alapprogramhoz 3 pályázatot nyújtottunk be, ebből a kollégium 1 pályázatot fogadott el. Az Észak-Alföldi Regionális kollégium által kiírt pályázatban működési költségekre lehetett pályázni, melyen 500.000 Ft-tal támogatta az egyesületet, ebből fedeztük az elnök tiszteletdíját, a könyvelő költségét, a telefonszámlát, a banki költséget, vásárolunk egy számítógépes programot és Nagy Nándor grafikus tervezett számunkra egy egyesületi Logót és levélpapírt mivel minden egyesületnek fontos, hogy saját egyedi arculata legyen. Mivel ennek a pályázatnak a felhasználási határideje 2006. május. 31. ezért a programok megvalósítása folyamatosan zajlik
b.) A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma által Civil Szférával Kapcsolatos Kutatás címmel kiírt pályázaton egyesületünk Környezettanulmány végzésére pályázott, amelyet azonban forráshiányra való hivatkozással a Kollégium elutasított.
Szintén elutasításra került a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Önkormányzat Szociális Bizottságához környezettanulmány végzése céljából beadott pályázatunk is melyet azzal az indoklással utasítottak el, hogy az Önkormányzat az egyesületünket fenntartó Jósa András Megyei Kórházat jelentős összeggel támogatta!, ehhez tudni kell, hogy ez egy tévedés mert a mi egyesületünk teljesen önálló nem a kórház tartja fenn, a működésünkhöz annyiban járul hozzá a kórház ,hogy térítés mentesen biztosít számunkra egy irodahelyiséget jelenleg az Orvos Szállóban ami valóban nagy segítség hiszen nem fizetünk bérleti díjat és rezsiköltséget sem, de ez még nem jelenti azt ,hogy a kórház működteti az egyesületet.
c.) A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma által Átfogó Média Kampány az SZJA 1% adására szóló, a lakosság figyelemét felkeltő program támogatása címmel kiírt pályázatán a 2004 évben a kollégium támogatásával készült kisfilmünket szerettük volna továbbadni azonban a Kollégium pályázatunkat forráshiányra való hivatkozással elutasította, így sajnos a 2005 év elején a Nyíregyházi Városi Televízióban 100 alkalommal sugárzott 1 perces hirdetésünket 2006 évben nem tudtuk sugároztatni, mivel egyszeri leadás is 27.000 Ft-ba került volna és erre az egyesületünknek nincs pénze.
A Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Kabinet Irodája által karácsony alkalmából kiírt pályázatán szaloncukor vásárlásra szerettünk volna támogatást kapni melyet azonban elutasítottak, azzal az indoklással, hogy a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2005. évi harmadik pályázata hasonló célból jelent meg és ezen egyesületünk 50. 000 Ft.támogatásban részesült. Ez a programunk 100.000 Ft-ba került a fennmaradó összeget egyesületünk saját erőből fedezte.

A tavalyi évben lehetőségünk nyílt, hogy 15 betegtársunk a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Szociális Bizottságától karácsonyra 5.000 Ft-os vásárlási utalványban részesüljön, mi igyekeztünk a 15 legjobban rászorulónak adni ezt az utalványt, a bizottságnak egyetlen kikötése volt, mivel ők adták az utalványt és ők is kézbesítették ki, így csak Nyíregyházi lakosokat javasolhattunk.

Minden pályázati támogatásról tudni kell, hogy azt az esetek 99%-ban a pályázat kiírója határozza meg ,hogy mire lehet pályázni és nem az a civil szervezet aki pályázik, így nem mindig arra kapunk támogatást amire a tagságnak a legnagyobb szüksége lenne.

Sajnos a tavalyi évben a már említett okok miatt nem végeztünk környezettanulmányt betegtársaink körében, mivel ezt saját erőből nem tudtuk volna megoldani a támogatások meg elmaradtak. Szervezetünk 2004 decemberében ünnepelte születésnapját, ehhez kapcsolódóan 2 pályázatot és 50 támogatást kérő levelet küldtünk el különböző cégekhez és olyan önkormányzatokhoz ahol betegtársaink élnek, ennek köszönhetően 2005 január 30-án tartotta születésnapi ünnepségét a Nyír-Plázában, népszerű közreműködőkkel.
Itt kell elmondanunk, hogy a programot kérésünk ellenére sem a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal, sem a Megyei Önkormányzat forráshiány miatt nem támogatta. A cégek közül a Szerencsejáték Rt. támogatta a programot 200.000 Ft-tal. A megyében található önkormányzatok közül 1 küldött elutasító levelet, 5 önkormányzat küldött támogatást, a többi önkormányzat választ sem küldött.

A 5 önkormányzat amely támogatta programunkat:

– Baktalórántháza Polgármesteri Hivatal: 10.000 Ft.
– Kállósemjén Polgármesteri Hivatal: 20.000 Ft.
– Tiszabercel Polgármesteri Hivatal: 20.000 Ft.
– Tiszalök Polgármesteri Hivatal: 20.000 Ft.
– Vásárosnamény polgármesteri Hivatal: 10.000 Ft.
Illetve Nyíregyháza Város Polgármestere Csabai Lászlóné támogatta a programot 20.000 Ft-tal, saját keretéből.

A Nyír-Pláza ingyen biztosította a helyszint.
Ezek a támogatások még mind 2004-ben érkeztek. 2005-ben ismét küldtünk támogatást kérő leveleket a megyében található települések Polgármestereinek címezve összesen 22 településre ebből 2 település Tiszalök és Tiszabercel támogatta egyesületünket 10.000-10.000 Ft-tal.
A Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége és a Művese Állomásokat üzemeltető EuroCare Rt 2005.-ben sajnos nem járult hozzá egyesületünk működéséhez, bízunk benne, hogy 2006-ban már számíthatunk mindkettőjük támogatására

Egyesületünk a tavalyi évben 4.602.000 Ft-ból gazdálkodott, beleértve természetesen a már említett nyertes pályázatokat is. Ebből a 2005 évi bevétel 1.836.000 Ft volt a többi bevétel 2004 évben fel nem használt pályázatokból és támogatásokból adódott ,melyet 2005 évben használtunk fel. A tagjaink által befizetett tagdíjakból 333. 660 Ft folyt be a számlánkra. Egyesületünk a VORSZ- nak 16.000 Ft tagdíjat utalt át.

A Személyi Jövedelem Adójuk 1%-át részünkre felajánlók által 594. 719 Ft folyt be számlánkra, melyet folyamatosan használunk fel a betegtársaink által felíratott Ferrlecit Injekció kiváltására. 2005 évben összesen 544.794 Ft-ot költöttünk gyógyszervásárlásra ez 1270 doboz Ferrlecit Injekciót jelent és emellett vásároltunk még elsősorban a CAPD-s tagtársak számára Bachtroban Kenőcsőt összesen 84 dobozzal.
A tavalyi évben 14 társunkat transzplantálták Debrecenben, ez a szám az előző évekhez képest javulást mutat reméljük, hogy az idei évben még több sikeres transzplantáció lesz.
Tagdíjunkat ez évben a 2003 -ban a közgyűlés által megszavazott 1000 Ft /fő/év, a vérnyomásmérő bérleti díja 50 Ft/ hó, 600 Ft/év. Az elnök tiszteletdíja 2005. április 1-től 17.000 Ft/hó és havi 200 km útiköltség az APEH által megállapított átalánydíj alapján elszámolva. Mellékletként megtalálhatják a 2005. évi költségvetés teljesítését és a 2006. évi tervezetet, melyhez várjuk javaslataikat.

Találkozásunkig is további jó egészséget kívánunk.

Nyíregyháza, 2006.március.06.

Beszámoló 2004.

A Vesebetegek Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Egyesületének vezetősége nevében , ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket az elmúlt évben történtekről. Egyesületünk taglétszáma jelenleg 320 fő, mely az új betegek érkezésével szinte naponta változik. Egyesületünk a tavalyi évben ismét sok helyre nyújtott be pályázatot.

A Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Szociális és Lakásügyi Bizottságához 2004-ben három pályázatot nyújtottunk be, ebből a bizottság két alkalommal összesen 250.000 Ft-tal támogatta egyesületünket. Ebből Ferrlecit Injekciót vásároltunk és a karácsonyi ajándék egy részét is ebből fedeztük.
a) 2004-ben indult a Nemzeti Civil Alapprogram melyhez 4 pályázatot nyújtottunk be ,ebből a kollégium 2 pályázatot fogadott el. Az Északalföldi Regionális kollégium által kiírt 2 pályázatban mindkét alkalommal működési költségekre lehetett pályázni. Ebből az első pályázat elutasításra került, a második alkalommal 320.000 Ft-tal támogatta az NCA az egyesületet, ebből fedeztük az elnök tiszteletdíját ,a könyvelő költségét, a telefonszámlát ,a banki költséget és vásároltunk egy nyomtatót.
b) A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma által televíziós „klip” készítése címmel kiírt pályázaton 1.999.875 Ft-ot nyertünk melyen a Nyíregyházi Városi Televízióval közösen készítettünk egy 1 perces reklámfilmet, amit a Nyíregyházi Városi Televízió 100 alkalommal vetített. Ezúton szeretnénk megköszönni Dr. Szegedi János Főorvos Úr segítségét, aki ellenszolgáltatás nélkül vállalta a közreműködést a filmben.

Szintén a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma által Az ország területén hasonló profilú civil szervezetek szakmai tanulmány útja címmel kiírt pályázaton egyesületünk pályázata melyet a Veszprém Megyei Egyesülettel közösen nyújtottunk be elutasításra került.

A tavalyi évben ismét végeztünk környezettanulmány betegtársaink körében, ennek során 48 főnél jártunk. Tapasztalatainkat az előző évekhez hasonlóan idén is eljuttattuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzathoz, amely 2004-ben 30.000 Ft-tal támogatta egyesületünket. Sajnos a 2005-ös pályázatunk elutasításra került így jelenleg saját erőből kell megoldanunk a környezettanulmány útiköltségét. Szervezetünk 2004 decemberében ünnepelte születésnapját, ehhez kapcsolódóan 2 pályázatot és 50 támogatást kérő levelet küldtünk el különböző cégekhez és olyan önkormányzatokhoz, ahol betegtársaink élnek, ennek köszönhetően 2005 január 30-án tartotta születésnapi ünnepségét a Nyír-Plázában, népszerű közreműködőkkel. Itt kell elmondanunk, hogy a programot kérésünk ellenére sem a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal, sem a Megyei Önkormányzat forráshiány miatt nem támogatta. A cégek közül a Szerencsejáték Rt. Támogatta a programot 200.000 Ft-tal. A megyében található önkormányzatok közül 1 küldött elutasító levelet, 5 önkormányzat küldött támogatást, a többi önkormányzat választ sem küldött.

A 5 önkormányzat amely támogatta programunkat:

– Baktalórántháza Polgármesteri Hivatal: 10.000 Ft.
– Kállósemjén Polgármesteri Hivatal: 20.000 Ft.
– Tiszabercel Polgármesteri Hivatal: 20.000 Ft.
– Tiszalök Polgármesteri Hivatal: 20.000 Ft.
– Vásárosnamény polgármesteri Hivatal: 10.000 Ft.
Illetve Nyíregyháza Város Polgármestere Csabai Lászlóné támogatta a programot 20.000 Ft-tal, saját keretéből. A Nyír-Pláza ingyen biztosította a helyszínt.

A tavalyi évben a nyíregyházi és kisvárdai Művese Állomás mellett megnyílt a mátészalkai művese állomás így a környéken lakó mintegy 50 embernek kevesebb időt kell utazással tölteni. A Művese Állomásokat üzemeltető EuroCare Rt-nek 2004.-ben sajnos nem állt módjában támogatni egyesületünket. Bízunk benne, hogy 2005-ben ismét számíthatunk támogatásukra.
2004-ben 1 kirándulást szerveztünk, betegtársainknak térítésmentesen családtagjaik részére pedig csekély térítési díj 500 Ft/fő ellenében. 2004 júliusában Noszvajon és Egerben jártunk 46 fővel, sajnos a Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége által minden évben megrendezett hagyományosnak számító Vesenap 2004-ben a megfelelő anyagiak hiányában elmaradt. A kirándulás és a különböző programok lebonyolításában nagy segítségünkre voltak a nyíregyházi, kisvárdai és mátészalkai művese állomások beteg képviselői , dolgozói, illetve az Ambulancia Bt, a Dialízis Kft, a Nefron Bt munkatársai ,és Bíró András és munkatársai akik ingyen szállították betegtársainkat háztól-házig. Munkájukat ezúton is köszönjük.
Az elnökség tájékoztatása alapján örömmel közölhetjük, hogy idén lesz Vesenap augusztus 14-én Gárdonyban, a Velencei Tónál, melyen terveink szerint szeretnénk részt venni.
A másik általunk szervezett kirándulás várhatóan júliusban lesz és az Országházba tervezzük. Mindkét kirándulás feltétele azonban, hogy elő tudjuk –e teremteni az ehhez szükséges összeget.

Tájékoztató füzetet fénymásoltunk.

Egyesületünk a tavalyi évben 3.490.862 Ft-ból gazdálkodott, beleértve természetesen a már említett nyertes pályázatokat is. A tagjaink által befizetett tagdíjakból 337.410 Ft folyt be a számlánkra. Egyesületünk a VORSZ-nak 16.000 Ft tagdíjat utalt át. Az Országos Szövetség tavaly pénzbeli segítséggel nem támogatta egyesületünket.

A Személyi Jövedelem Adójuk 1%-át részünkre felajánlók által 466.184 Ft folyt be számlánkra, melyet folyamatosan használunk fel a betegtársaink által felíratott Ferrlecit Injekció kiváltására, ezúton szeretnénk megköszönni orvosainknak, hogy munkánkat megkönnyebbítendő az állomásokon több alkalommal felírták a szükséges mennyiséget és így betegtársainknak nem kellett elmenni a háziorvoshoz.

A tavalyi évben 10 társunkat transzplantálták Debrecenben, reméljük ez a szám az idén emelkedni fog. Sajnos az utóbbi időben ismét kevés a transzplantáció, elsősorban a donorok alacsony száma miatt .
Tagdíjunkat ez évben a 2003 -ban a közgyűlés által megszavazott 1000 Ft/fő/év, a vérnyomásmérő bérleti díja 50 Ft/ hó, 600 Ft/év. Az elnök tiszteletdíja 2005. április 1-től 17.000 Ft/hó és havi 200 km útiköltség az APEH által megállapított átalánydíj alapján elszámolva.

Mellékletként megtalálhatják a 2004. évi költségvetés teljesítését és a 2005. évi tervezetet, melyhez várjuk javaslataikat.

Találkozásunkig is további jó egészséget kívánunk.

Nyíregyháza, 2005. április. 29.

Beszámoló 2003.

A Vesebetegek Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei Egyesületének vezetősége nevében, ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket az elmúlt évben történtekről. Egyesületünk taglétszáma jelenleg 326 fő, mely az új betegek érkezésével szinte naponta változik. Egyesületünk a tavalyi évben ismét sokfelé nyújtott be pályázatot.

Az Országgyűlés költségvetési bizottságához 2003-ban beadott pályázaton 350.000 Ft-ot nyertünk
A Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2003-ban pályázat útján három alkalommal összesen: 260.000 Ft-tal támogatta egyesületünket. Ebből ferrlecitet, karácsonyi ajándékot vásároltunk, kirándultunk, ebből fedeztük az egyesület telefon és posta költségét is.

A tavalyi évben ismét végeztünk környezettanulmány betegtársaink körében, ennek során 59 főnél jártunk. Tapasztalatainkat az előző évekhez hasonlóan szintén eljuttattuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzathoz, amely 2003-ban 50.000 Ft-tal támogatta egyesületünket. A Nyíregyházi és Kisvárdai Művese Állomásokat üzemeltető EuroCare Rt. tavaly összesen 400.000 Ft-tal támogatta egyesületünket ebből fedeztük a két kirándulás buszköltségét, a fel nem használt 113.000 Ft-ot pedig átutalták az egyesületünk számlájára. Itt kell elmondanunk, hogy az Ambulancia Bt. Beteg társainkat saját kocsijával szállította a Gárdonyi Vesenapra, melyért nem fogta el az általunk felajánlott költségtérítést, így ezt az összeget más dologra tudtuk fordítani. Segítségüket ezúton is köszönjük.
Az idei évben is két kirándulást tervezünk várhatóan júliusban Sárospatakra, és augusztus 16-án a Velencei Tónál Gárdonyban kerül megrendezésre a már hagyományos Vesenap, melyen idén is szeretnénk részt venni.
Egyesületünk a tavalyi évben 1.507.557 Ft-ból gazdálkodott, beleértve természetesen a már említett nyertes pályázatokat is. A tagjaink által befizetett tagdíjakból 208.000 Ft folyt be a számlánkra. Egyesületünk a VORSZ- nak 16.000 Ft tagdíjat utalt át.
Az Országos Szövetség tavaly pénzbeli segítséggel nem támogatta egyesületünket. Az új rendszer szerint a tagegyesületek számára elosztandó összeget a Magyar Vesebetegekért Alapítvány kapja, amelyet a VORSZ megdupláz és ezt az összeget az egyesületek megpályázhatják, de eddig ilyen pályázat még nem került kiírásra. Bízunk benne, hogy így több jut egy-egy egyesület támogatására.
2003-ban két kirándulást szerveztünk betegtársainknak térítésmentesen családtagjaik részére pedig csekély térítési díj 500 Ft/fő ellenében. Először Ópusztaszerre látogattunk el 46 fővel, majd a már hagyományos Vesenapon vettünk részt, mely ez alkalommal Gárdonyba a Velencei Tónál került megrendezésre, itt 63 fő képviselte egyesületünket. Mindkét kirándulás lebonyolításában nagy segítségünkre voltak a nyíregyházi és kisvárdai művese állomások dolgozói, illetve az Ambulancia Bt, a Dialízis Kft,a Nefron Bt. munkatársai, és Bíró András és munkatársai akik ingyen szállították betegtársainkat háztól-házig. Munkájukat ezúton is köszönjük.
A Személyi Jövedelem Adójuk 1%-át részünkre felajánlók által 418.000 Ft folyt be számlánkra, melyet a keletkező igények szerint szeretnénk felhasználni.
A tavalyi évben 8 társunkat transzplantálták Debrecenben, reméljük ez a szám az idén emelkedni fog. Sajnos az utóbbi időben ismét kevés a transzplantáció, elsősorban a donorok alacsony száma miatt .
Tagdíjunkat ez évben a 2003-ban a közgyűlés által megszavazott 1000 Ft/fő/év, a vérnyomásmérő bérleti díja 50 ft/hó,600 Ft/év. Az elnök havi tiszteletdíja 2004. január 1.-től 15.170 Ft. Mellékletként megtalálhatják a 2003. évi költségvetés teljesítését és a 2004. évi tervezetet, melyhez várjuk javaslataikat.
Idei évben lejár az egyesület elnökségének mandátuma, melyhez várjuk javaslataikat.
Az elnökség javaslata: Elnök: Kutasi Irén, Elnökhelyettes: Orbánné Fodor Valéria, Varga Bertalanné, Titkár: Dr. Mucsné Horváth Anna.
Várjuk javaslataikat az elnökség tagjait illetően.

Találkozásunkig is további jó egészséget kívánunk.

Nyíregyháza, 2004. április.20.

Beszámoló 2002.

A Vesebetegek Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei Egyesületének vezetősége nevében, ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket az elmúlt évben történtekről. Egyesületünk taglétszáma jelenleg 317 fő, mely az új betegek érkezésével szinte naponta változik.

Szintén a vesebetegek érdekében jött létre a Művese Állomáson működő Vesealapítvány, amely a tavalyi évben megszűnt, és az alapítvány számláján található 614.601. Ft- átutalásra került az egyesületünk számlájára, melyet ezúton is köszönünk, és igyekszünk a legjobb módon felhasználni.

Egyesületünk a tavalyi évben ismét sokfelé nyújtott be pályázatot.

Az Országgyűlés költségvetési bizottságához 2002-ben beadott pályázaton 90.000 Ft-ot nyertünk.
A Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Szociális, Egészségügyi Bizottságai 2002-ben több alkalommal összesen: 295.000 Ft-tal támogatta egyesületünket. Ebből gyógyszereket, vérnyomásmérőket, karácsonyi ajándékot, diétás szakkönyvet vásároltunk és kirándultunk, környezettanulmányokat végeztünk betegtársaink körében, illetve ebből fedeztük az egyesület telefon és posta költségét is.
A Világbank Magyarországi Regionális Irodájától 100.000 Ft támogatást kaptunk melyet saját erővel kiegészítve egy olyan jogszabálygyűjteményt készítünk a tagjaink részére, amely a betegekre vonatkozó jogszabályokat tartalmazza és amelyből betegtársaink megismerhetik a különböző hivatalos ügyek /pl. Fogyatékossági támogatás, méltányossági nyugdíjemelés intézésének módjait. A tavalyi évben ismét végeztünk környezettanulmány betegtársaink körében, ennek során közel 40 főnél jártunk. Tapasztalatainkat az előző évekhez

Hasonlóan szintén eljuttattuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzatához amely 2002-ben 30.000 Ft-tal támogatta egyesületünket. Egyesületünk a tavalyi évben 1. 781.850 Ft-ból gazdálkodott, beleértve természetesen a már említett nyertes pályázatokat is. A tagjaink által befizetett tagdíjakból 162.963 Ft folyt be a számlánkra. Egyesületünk a VORSZ- nak 14.750 Ft tagdíjat utalt át. Az Országos Szövetség tavaly pénzbeli segítséggel nem támogatta egyesületünket. Az új rendszer szerint a tagegyesületek számára elosztandó összeget a Magyar Vesebetegekért Alapítvány kapja, amelyet a VORSZ megdupláz és ezt az összeget az idei évtől az egyesületek megpályázhatják.

Bízunk benne, hogy így több jut egy-egy egyesület támogatására. 2002-ben két kirándulást szerveztünk térítésmentesen betegtársaink és családtagjaik részére. Először az Aggteleki Cseppkő Barlangba látogattunk el 49 fővel, majd a már hagyományos Vesenapon vettünk részt, mely ez alkalommal Lakitelken került megrendezésre, itt 20 fő képviselte egyesületünket. Mindkét kirándulás lebonyolításában nagy segítségünkre voltak a nyíregyházi és kisvárdai művese állomások dolgozói, illetve az Ambulancia Bt, a Dialízis Kft, és a Nefron Bt. munkatársai akik ingyen szállították betegtársainkat háztól-házig. Munkájukat ezúton is köszönjük.
2002-ben 6 betegtársunk részt vett a VORSZ által szervezett Transzplantációs Fórumon Budapesten.
A Személyi Jövedelem Adójuk 1%-át részünkre felajánlók által 451.882 Ft folyt be számlánkra, melyet a keletkező igények szerint szeretnénk felhasználni.
A tavalyi évben társunkat transzplantálták Debrecenben, reméljük ez a szám az idén emelkedni fog, bár továbbra is nagy gondot jelent hogy kevés a donor.
Sajnos ezen az állapoton a Hungarotranszplant létrehozása sem segített, nem emelkedett az átültetések száma.
A Vesebetegek Egyesületei Országos Szövetsége a Hepatitis C vírussal megfertőződött vesebetegek nevében próbapert indított a Magyar Állam ellen kártérítés reményében, a legújabb fejlemények szerint a Vorsz sajnos bár mindent megtett az ügy érdekében ,eredményre nem jutott, ezért a betegtársainknak azt javasolja, hogy próbáljanak meg egyéni pereket indítani a Magyar Állam ellen, talán így nagyobb sikerrel járnak.
A szűkös anyagi helyzetre való tekintettel az elnök tiszteletdíját továbbra is 12.000 Ft-ban állapítanánk meg, mely havi 10 munkanapra vonatkozik, az elnökhelyettes, vezetőségi tag, titkár tevékenysége havi 2 munkanap tiszteletdíj nélkül. Sajnos továbbra sem tudjuk biztosítani elnökségi tagjainknak a tiszteletdíjakat, mivel egyesületünk bevétele szinte 100%-ban pályázatokból származik, ebből pedig semmilyen bérjellegű juttatást nem lehet kifizetni. A vérnyomásmérő bérleti díja 20 Ft/hó,240 Ft/év.
Mellékletként megtalálhatják a 2002. évi költségvetés teljesítését és a 2003.évi tervezetet, melyhez várjuk javaslataikat.

Találkozásunkig is további jó egészséget kívánunk.

Nyíregyháza, 2003. március. 20.

Beszámoló 2001.

A Vesebetegek Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei Egyesületének vezetősége nevében, ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket az elmúlt évben történtekről. Először is egy szomorú hírrel kell kezdenünk, egyesületünk elnökhelyettese Dr. Hábith László hosszú betegség után 2001 októberében elhunyt.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Helyére az elnökség Orbánné Fodor Valéria transzplantált tagtársunkat szeretné ajánlani, aki már eddig is nagyon sokat tett társaiért. Kérjük önöket, hogy fogadják el javaslatunkat. Egyesületünk taglétszáma jelenleg 295. fő, mely az új betegek érkezésével szinte naponta változik. Egyesületünk a tavalyi évben ismét sokfelé nyújtott be pályázatot sajnos nem mindig sikerrel.

Az Országgyűlés költségvetési bizottságához egyesületünk a tavalyi évben adott be másodszor pályázatot, melyen 100.000 Ft-ot nyertünk.
A Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságai 2001-ben több alkalommal összesen: 335.000 Ft-tal támogatta egyesületünket. Ebből gyógyszereket, vérnyomásmérőket, karácsonyi ajándékot vásároltunk és kirándultunk, környezettanulmányokat végeztünk beteg társaink körében, illetve ebből fedeztük az egyesület telefon és posta költségét is.
A Világbank Magyarországi Regionális Irodájától 400.000 Ft. támogatást kaptunk melyet saját erővel kiegészítve a dialízis programban résztvevők számára nyíregyházán és Kisvárdán is melegítő alsót és pólót osztottunk a dialízisen történő felhasználás céljából.
A Szociális és Családügyi Minisztériumhoz beadott pályázatunk sajnos ismét sikertelennek bizonyult, a minisztérium utoljára 1996-ban támogatta egyesületünket.
A Fogyatékosok Esélye Közalapítványhoz egyesületünk a tavalyi évben két pályázatot nyújtott be. Az egyiken kiránduláshoz kértünk támogatást, a másikon pedig egy vesebetegek számára szóló könyv megírásához és megjelentetéséhez kértünk anyagi segítséget. Sajnos mindkét pályázatunk elutasításra került.

A tavalyi évben ismét végeztünk környezettanulmány betegtársaink körében, ennek során több mint 100 főnél jártunk. Tapasztalatainkat a 2000-es évhez hasonlóan 2001-ben is eljuttattuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzathoz, amely 30.000 Ft-tal támogatta egyesületünket, mely összeget már 2002-ben kaptuk meg. Egyesületünk a tavalyi évben 2.356.000 Ft-ból gazdálkodott, beleértve természetesen a már említett nyertes pályázatokat is. Az Egészség és Egészségügy fejlesztési Alapítványtól 500.000 Ft-os támogatásban részesültünk. A tagjaink által befizetett tagdíjakból 174.400 Ft folyt be a számlánkra. Egyesületünk a VORSZ-tól 30.000 Ft támogatást kapott tagjai után.
Ez az összeg egész évre értendő. Egyesületünk a VORSZ-nak 12.400 Ft tagdíjat utalt át.
2001-ben két kirándulást szerveztünk térítésmentesen betegtársaink és családtagjaik részére. Először a szilvásváradi Lovas napokra látogattunk el el 36 fővel, majd a már hagyományos Vesenapon vettünk részt, mely ez alkalommal Lakitelken került megrendezésre, itt 31 fő képviselte egyesületünket. Mindkét kirándulás lebonyolításában nagy segítségünkre voltak a nyíregyházi és kisvárdai művese állomások dolgozói, illetve az Ambulancia Bt, a Dialízis Kft, és a Nefron Bt. munkatársai akik ingyen szállították betegtársainkat háztól-házig. Munkájukat ezúton is köszönjük.
A Személyi Jövedelem Adójuk 1%-át részünkre felajánlók által 402.000 Ft folyt be számlánkra, melyet a keletkező igények szerint szeretnénk felhasználni. A tavalyi évben 15 társunkat transzplantálták Debrecenben, reméljük ez a szám az idén emelkedni fog, bár továbbra is nagy gondot jelent hogy kevés a donor. Sajnos ezen az állapoton a Hungarotranszplant létrehozása sem segített, nem emelkedett az átültetések száma.
A Vesebetegek Egyesületei Országos Szövetsége a Hepatitis C vírussal megfertőződött vesebetegek nevében próbapert indított a Magyar Állam ellen kártérítés reményében, jelenleg semmilyen fejleménnyel nem szolgálhatunk ez ügyben a, per folyamatban van. A szűkös anyagi helyzetre való tekintettel az elnök tiszteletdíját továbbra is 12.000 Ft-ban állapítanánk meg, mely havi 1o munkanapra vonatkozik, az elnökhelyettes, vezetőségi tag, titkár tevékenysége havi 2 munkanap tiszteletdíj nélkül.
Sajnos továbbra sem tudjuk biztosítani elnökségi tagjainknak a tiszteletdíjakat, mivel egyesületünk bevétele szinte 100%-ban pályázatokból származik, ebből pedig semmilyen bérjellegű juttatást nem lehet kifizetni.
Tagdíjunk továbbra is 500 Ft/fő/év, a vérnyomásmérő bérleti díja 20 ft/hó, 240 Ft/év. Mellékletként megtalálhatják a 2001. évi költségvetés teljesítését és a 2002.évi tervezetet, melyhez várjuk javaslataikat.

Találkozásunkig is további jó egészséget kívánunk.

Nyíregyháza, 2002. március. 29.

Beszámoló 2000

A Vesebetegek Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei Egyesületének vezetősége nevében, ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket az elmúlt évben történtekről. Egyesületünk taglétszáma jelenleg 295.fő,mely az új betegek érkezésével szinte naponta változik. Egyesületünk a tavalyi évben ismét sokfelé nyújtott be pályázatot sajnos nem mindig sikerrel.

Az Országgyűlés költségvetési bizottságához egyesületünk a tavalyi évben adott be először pályázatot, melyen 100.000 Ft-ot nyertünk.
A Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságai 2000-ben több alkalommal összesen: 365.000 Ft-tal támogatta egyesületünket. Ebből gyógyszereket, vérnyomásmérőket, karácsonyi ajándékot és számítógépet vásároltunk, tájékoztató füzeteket fénymásoltunk, és kirándultunk, illetve ebből fedeztük az egyesület telefon és posta költség is.
A Soros Alapítványhoz tavaly két pályázatot nyújtottunk be, sajnos mindkettőt sikertelenül.
A Szociális és Családügyi Minisztériumhoz beadott pályázatunk sajnos ismét sikertelennek bizonyult, a minisztérium utoljára 1996.-ban támogatta egyesületünket.
Az Ökotárs Alapítvány 2000.-ben kétfordulós pályázatot hirdetett Civil Szervezetek számára, sajnos szervezetünk az első fordulóban kiesett, így nem kerület a támogatottak közzé.
A Megyei Önkormányzat Szociális Bizottsága 40.000 Ft-tal támogatott bennünket, ezt az összeget a tavalyi évben készített tájékoztató hangkazettára fordítottuk, melyet minden dializált betegtársunk megkapott Nyíregyházán és Kisvárdán is.
A Fogyatékosok Esélye Közalapitványtól egyesületünk 2000-ben 381.000 Ft.- ot nyert pályázat útján, melyet teljes egészében vérnyomásmérő vásárlásra használtunk fel, már 2001-ben.

A tavalyi évben ismét végeztünk környezettanulmány betegtársaink körében, ennek során több mint 8o főnél jártunk. Tapasztalatainkat a 1999-es évhez hasonlóan 2ooo-ben is eljuttattuk a Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei Önkormányzathoz, reméljük az idei évben a tavalyi évhez hasonlóan ismét támogatni fogják tevékenységünket.

Egyesületünk a tavalyi évben 937.000 Ft-ból gazdálkodott, beleértve természetesen a már említett nyertes pályázatokat is.
A nyíregyházi és kisvárdai műves állomásokat üzemeltető EuroCare Rt. 2000-ben is támogatta egyesületünket, oly módon, hogy az Egri és a Vesenapi kirándulásunk autóbusz költségét is ők fizették.
A tagjaink által befizetett tagdíjakból 134.400 Ft folyt be a számlánkra.

Egyesületünk a VORSZ- tól 25.000 Ft támogatást kapott tagjai után. Ez az összeg egész évre értendő. Egyesületünk a VORSZ-nak 12.400 Ft tagdíjat utalt át. A tavalyi évben 4 magánszemély és 3 a megyében található Polgármesteri Hivatal támogatta szervezetünket összesen 60.000 Ft-tal. 2000-ben 2 kirándulást szerveztünk térítésmentesen betegtársaink és családtagjaik részére. Először Egerbe és a Szépasszony Völgyébe látogattunk el 41 fővel, majd az hagyományos Vesenapon vettünk részt, mely ez alkalommal Fadd- Domboriban került megrendezésre. A nagy távolság miatt sok betegtársunk nem vállalta az utazást, ezért itt 17 fővel képviseltük egyesületünket.

A VORSZ a tavalyi évben is szervezett dializissel egybekötött üdülést, ezúttal a Dunaújváros mellett található Kulcs Községben, ahol 4 betegtársunk üdült családtagjaival együtt, nagyon kellemes környezetben. A Személyi Jövedelem Adójuk 1%-át részünkre felajánlók által 183.000 Ft folyt be számlánkra, melyet a keletkező igények szerint szeretnénk felhasználni.
A tavalyi évben 9 társunkat transzplantálták Debrecenben, reméljük ez a szám az idén emelkedni fog, bár továbbra is nagy gondot jelent hogy kevés a donor. A szűkös anyagi helyzetre való tekintettel az elnök tiszteletdíját továbbra is 12.000 Ft-ban állapítanánk meg, mely havi 10 munkanapra vonatkozik, az elnökhelyettes, vezetőségi tag, titkár tevékenysége havi 2 munkanap tiszteletdíj nélkül. Sajnos továbbra sem tudjuk biztosítani elnökségi tagjainknak a tiszteletdíjakat, mivel egyesületünk bevétele szinte 100%-ban pályázatokból származik, ebből pedig semmilyen bérjellegű juttatást nem lehet kifizetni. Tagdíjunk továbbra is 500 Ft/fő/év, a vérnyomásmérő bérleti díja 20 Ft/hó, 240 Ft/év.
Mellékletként megtalálhatják a 2000.évi költségvetés teljesítését és a 2001.évi tervezetet, melyhez várjuk javaslataikat.

Találkozásunkig is további jó egészséget kívánunk.

Nyíregyháza, 2001. április.25.